Image

Vad är sinusrytmen på EKG

Huvudorganet i den mänskliga kroppen som ger blod till alla dess vävnader är hjärtat. Graden av syrebildning i hjärnan och hela organismens funktionella aktivitet beror på den systematiska sammandragningen av dess muskler. För att excitera hjärtens muskelvävnad är en impuls (elektrisk signal) från de ledande kardiomyocyterna nödvändig.

Normalt producerar dessa tremor en sinusnod - egenskaperna hos hjärtritmen beror på deras frekvens och lokalisering. I modern medicin detekteras sjukdomar i hjärt-kärlsystemet med hjälp av en särskild undersökningsmetod - elektrokardiogram. Praktiserande experter föreskriver sitt beteende för diagnos av hjärtkärnans patologier, övervakning av pågående sjukdomar före varje operation och för förebyggande ändamål.

EKG-resultat ger läkare med specifika hjärtdata. I vår artikel kommer vi att ge information om funktionerna och parametrarna för normal hjärtrytm, eventuella avvikelser. Vi kommer också att berätta för våra läsare vad en sinusrytm på ett EKG är och hur man bestämmer dess patologiska tecken.

Hjärtfrekvensegenskaper

Framväxten av elektriska fenomen i hjärtat orsakas av rörelsen av natrium- och kaliumjoner i myo-hjärtcellerna, vilket skapar de nödvändiga förutsättningarna för excitation, sammandragning och därefter övergång till det ursprungliga tillståndet av hjärtmuskeln. Elektrisk aktivitet är karakteristisk för alla typer av myokardceller, men endast kardiomyocyterna i det ledande systemet har spontan depolarisering.

En av de viktigaste parametrarna för hjärtets normala funktion är sinusrytmen, vilket indikerar att källan till muskelkontraktioner kommer från Kate-Flac-noden (eller sinusområdet i hjärtat). Den regelbundna upprepningen av nya hjärtimpulser bestäms på ett kardiogram hos friska människor och hos patienter med hjärtpatologier.

EKG-avkodning utförs enligt följande:

 • utvärdering av hjärtfrekvensregelbundenhet
 • räknar antalet hjärtmuskeltraktioner;
 • definitionen av "pacemaker" - källan till förekomst och excitation i hjärtmuskeln;
 • studerar funktionen av ledning av pulsen genom hjärtat.

Hjärtfrekvensen hos en frisk vuxen varierar mellan 60 och 90 slag per minut. Takykardi indikerar en ökning av hjärtfrekvensen, bradykardi - en minskning. För att bestämma hjärtans pacemaker (myokardets område, som genereras av impulser) utvärderas excitationsförloppet av de övre sektionerna - atrierna. Denna indikator bestäms av förhållandet mellan det ventrikulära komplexets tänder. Sinusrytmen, det vertikala läget för EOS (hjärtens elektriska axel, som återspeglar egenskaperna hos dess struktur) och det normala HR-mätet indikerar frånvaron av avvikelser i hjärtmuskulärens arbete i patientens kropp.

Vad betyder sinusrytmen?

Strukturen i hjärtmuskeln består av fyra kamrar, som skiljs åt av ventiler och skiljeväggar. I det högra atriumet i sammanflödeszonen hos de övre och nedre ihåliga venerna finns det ett visst centrum som består av specifika celler som skickar elektriska impulser och sätter rytmen till regelbundna upprepningar av muskelkontraktioner - sinusnoden.

De kardiomyocyter som bildar den grupperas i buntar, de har en spindelformad form och kännetecknas av en svag kontraktil funktion. Men de kan också generera utsläpp, liksom processer av neuroner med glialbeläggning. Sinusnodet sätter hjärtmuskelslagret, tack vare vilken normal blodfördelning till kroppens vävnader.

Det är därför det är extremt viktigt att upprätthålla en regelbunden sinusrytm för att utvärdera hjärtets funktion. På EKG indikerar denna indikator att impulsen kommer exakt från huvud- (sinus) noden - normen är 50 slag per minut. Dess förändring indikerar det faktum att den elektriska energin som stimulerar hjärtmuskeln kommer från en annan del av hjärtat.

Vid tolkning av de slutliga kardiogramuppgifterna är särskild uppmärksamhet åt:

 • på QRS (ventrikulärt komplex), efter P-vågan;
 • för intervallet (tidsintervall) PQ - i sitt normala intervall från 120 till 200 millisekunder;
 • på formen av P-vågan, vilken måste vara konstant vid varje punkt i det elektriska fältet;
 • vid R-P-intervallet liknar R-R-intervallets gränser;
 • på T-segmentet observeras för varje tand P.

tecken på

Inte varje modern person kan skryta med brist på hjärtproblem. Mycket ofta, under EKG, detekteras patologiska tillstånd som blockad, som utlöses av överföringen av impulser från nervsystemet direkt till hjärtat, att arytmi på grund av inkonsekvensen av systematiska och sekvens av myokardiella sammandragningar detekteras. Oregelbunden sinusrytm, som indikerar en förändring i kardiografiskt index - avståndet mellan kardiogramens tänder kan indikera dysfunktion "pacemaker".

Diagnosen "sick sinus syndrome" är gjord på grundval av kliniska data och hjärtfrekvens. För att bestämma denna parameter använder den läkare som tolkar EKG-resultaten följande beräkningsmetoder: dela upp antalet 60 med R-R-intervallet uttryckt i sekunder, multiplicera antalet 20 med antalet tänder i de ventrikulära komplexen som utförs inom tre sekunder.

Förstöring av sinusrytmen på EKG betyder följande abnormiteter:

 • arytmi - skillnaderna i tidsintervaller R-R mer än 150 millisekunder, oftast observeras detta fenomen vid inandning och utandning och beror på det faktum att antalet slag varierar i detta ögonblick.
 • bradykardi - hjärtfrekvensen är mindre än 60 slag / min, P-P-intervallet ökas till 210 ms, korrektheten av propagationen av excitationspulsen bevaras;
 • styv rytm - försvinnandet av dess fysiologiska oegentlighet på grund av nedsatt neurovegetativ reglering, i detta fall en minskning av R-R-avståndet med 500 ms;
 • takykardi - hjärtfrekvens överstiger 90 slag / min, om antalet myokardiella sammandragningar ökar till 150 slag / min, ST-höjning och nedåtgående PQ-segmentdepression observeras kan atrioventrikulärt block II uppträda.

Orsaker till sinusarytmi

Spänning hos patienten kan leda till slutsats av ett elektrokardiogram där uppgifter om en oregelbundenhet och instabilitet hos en sinusrytm anges. De vanligaste orsakerna till sådana avvikelser är:

 • alkoholmissbruk
 • medfödda eller förvärvade hjärtfel
 • tobaksrökning
 • mitral ventil prolapse;
 • akut hjärtsvikt
 • förgiftar kroppen med giftiga ämnen;
 • okontrollerad användning av hjärtglykosider, diuretika och antiarytmiska läkemedel;
 • neurotiska störningar;
 • ökade sköldkörtelhormonnivåer.

Om oregelbundenheten i sinusrytmen inte elimineras genom att hålla andnings- och medicinproverna, är den karakteristisk för patienten:

 • kardiomyopati;
 • myokardit;
 • ischemisk sjukdom;
 • patologier i bronkopulmonala systemet;
 • anemi;
 • allvarlig vegetativ dystoni
 • diplomatiska hjärthålor;
 • endokrina körtelsjukdomar;
 • elektrolytavvikelser.

Funktioner hos unga patienter

Barnets kardiogramparametrar skiljer sig signifikant från resultaten från ett vuxen EKG - varje mamma vet hur ofta hennes hjärta slår. Den fysiologiska takykardin förklaras av barnets kropps anatomiska egenskaper:

 • Upp till 1 månad HR varierar från 105 till 200 slag / min;
 • upp till 1 år - från 100 till 180;
 • upp till 2 år - från 90 till 140;
 • upp till 5 år - från 80 till 120;
 • upp till 11 år - från 75 till 105;
 • upp till 15 - från 65 till 100.

Rymmen av sinus ursprung är registrerad hos barn utan defekter i hjärtmuskeln, dess ventilapparat eller kärl. Normalt, vid en grafisk EKG-inspelning, ska P-segmenten framför den ventrikulära systolen ha samma form och storlek, hjärtfrekvensen bör inte överstiga åldersindikatorer. Ostabila hjärtfrekvenser och ektopi i sinusen är en signal för att söka efter negativa faktorer som framkallar en minskning av aktiviteten hos hjärtkonduktionssystemets huvudnod.

Synd sinus syndrom ses hos prematura barn, barn som upplevde syrebrist under prenatal utveckling, nyfödda med förhöjt blodtryck inuti skallen, spädbarn med D-vitaminbrist, ungdomar - rytmeskiftande processer är förknippade med den snabba tillväxten av ett barns kropp och vaskulär dystoni. Fysiologiska störningar i sinusrytmen passerar utan särskild behandling, eftersom reglering av hjärtkontraktioner och mognad i centrala nervsystemet förbättras.

Dysfunktion av sinusrytmen av patologisk natur kan orsakas av allvarlig infektionsinflammatorisk process, genetisk predisposition, medfödda strukturella abnormiteter och deformiteter i hjärtmuskeln. I detta fall föreskriver kardiologen behandlings-och-profylaktiska åtgärder för den lilla patienten i samband med kontinuerlig övervakning av hjärtens funktionella aktivitet.

Sammanfattningsvis ovanstående information skulle jag vilja tillägga att EKG är en enkel och billig diagnostisk metod, med hjälp av vilken det på kort tid är möjligt att upptäcka dysfunktion i hjärtmuskeln. Om det finns allvarliga patologiska förändringar räcker det dock inte att göra en definitiv diagnos av denna teknik. Patienten är ordinerad för ekokardiografi, en ultraljudsskanning av hjärtat och en koronär undersökning av sina kärl.

Sinusrytm i hjärtat på EKG - vad det betyder och vad kan berätta

Hjärtfrekvens som kommer från sinusnoden, och inte från andra områden kallas sinus. Det är bestämt hos friska människor och hos vissa patienter som lider av hjärtsjukdom.

Hjärtimpulser förekommer i sinusnoden, divergerar sedan längs atrierna och ventriklarna, vilket gör att muskelorganet kan komma i kontakt.

Vad betyder det och vad är normerna

Sinusrytm i hjärtat på ett EKG - vad betyder det och hur man bestämmer det? Det finns celler i hjärtat som skapar momentum på grund av ett visst antal slag per minut. De befinner sig i sinus- och atrioventrikulära noder, även i Purkinje-fibrerna som utgör vävnaden i hjärt-ventriklarna.

Sinusrytmen på elektrokardiogrammet betyder att denna impuls genereras av sinusnodet (normen är 50). Om siffrorna är annorlunda genereras pulsen av en annan nod, vilket ger ett annat värde för antalet slag.

Normal hälsosam sinusrytm i hjärtat är regelbundet med en annan hjärtfrekvens, beroende på ålder.

Normala värden i kardiogrammet

Vad är uppmärksam när du utför elektrokardiografi:

 1. Tand P på elektrokardiogrammet föregår säkert QRS-komplexet.
 2. PQ-avståndet motsvarar 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.
 3. P-vågens form är konstant i varje ledning.
 4. Hos vuxna är rytmfrekvensen 60-80.
 5. P-P-avståndet liknar R-R-avståndet.
 6. Spetsen P i det normala tillståndet ska vara positiv i den andra standardledningen, negativ i ledningen aVR. I alla andra ledningar (det här är jag, III, aVL, aVF) kan dess form variera beroende på riktningen av sin elektriska axel. Vanligtvis är P-tänderna positiva i både ledningen och aVF.
 7. I leder V1 och i V2 kommer P-vågan att vara 2-fas, ibland kan den vara mest positiv eller mestadels negativ. I ledningar från V3 till V6 är prongen övervägande positiv, även om det kan finnas undantag beroende på dess elaxel.
 8. För varje P-våg i normalt skick måste QRS-komplexet spåras, T-våg. PQ-intervallet hos vuxna har ett värde av 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.

Sinusrytmen tillsammans med den vertikala positionen av hjärtans elektriska axel (EOS) visar att dessa parametrar ligger inom normalområdet. Den vertikala axeln visar projiceringen av orgelns position i bröstet. Även organets position kan vara i halv vertikala, horisontella, halvplanerade plan.

När EKG registrerar sinusrytmen, betyder det att patienten inte har några problem med hjärtat än. Det är mycket viktigt under undersökningen att inte oroa dig och inte vara nervös, för att inte få otillförlitliga data.

Du ska inte göra undersökningen omedelbart efter fysisk ansträngning eller efter att patienten klättrat till tredje eller femte våningen till fots. Du bör också varna patienten att du inte ska röka i en halvtimme före undersökningen, för att inte få falska resultat.

Brott och kriterier för deras bestämning

Om beskrivningen innehåller frasen: sinusrytmstörningar registreras en blockering eller arytmi. Arytmi är något misslyckande i rytmsekvensen och dess frekvens.

Blockeringar kan orsakas om excitationsöverföringen från nervcentralerna till hjärtmuskeln störs. Till exempel visar accelerationen av rytmen att med en standardföljd av sammandragningar accelereras hjärtritmen.

Om en fras om en instabil rytm framträder i slutsatsen är detta en manifestation av låg hjärtfrekvens eller närvaron av sinus bradykardi. Bradykardi påverkar det mänskliga tillståndet negativt, eftersom organen inte tar emot den önskade mängden syre för normal aktivitet.

Om en accelererad sinusrytm spelas in är det troligtvis en manifestation av takykardi. En sådan diagnos görs när antalet slag i hjärtslaget överstiger 110 slag.

Tolkning av resultat och diagnos

För att diagnostisera en arytmi bör en jämförelse av de erhållna indikatorerna med normindikatorerna göras. Hjärtfrekvensen inom 1 minut ska inte vara mer än 90. För att bestämma denna indikator behöver du 60 (sekunder) dividerat med varaktigheten av R-R-intervallet (även i sekunder) eller multiplicera antalet QRS-komplex i 3 sekunder (sektionslängd 15 cm band) med 20.

Följaktligen kan följande abnormiteter diagnostiseras:

 1. Bradykardi - HR / min mindre än 60, ibland registreras en ökning av P-P-intervallet upp till 0,21 sekunder.
 2. Takykardi - HR ökar till 90, även om andra tecken på rytm förblir normala. Ofta kan skarp depression av PQ-segmentet observeras och ST-segmentet stiger uppåt. I ett ögonblick kan det se ut som ett ankare. Om hjärtfrekvensen stiger över 150 slag per minut uppträder blockader av andra etappen.
 3. En arytmi är en oregelbunden och instabil sinusrytm i hjärtat, när R-R-intervallen skiljer sig mer än vid 0,15 sekunder, vilket är förknippat med förändringar i antalet slag per andetag och utandning. Ofta förekommer hos barn.
 4. Stark rytm - överdriven regelbundenhet av sammandragningar. R-R skiljer sig åt med mindre än 0,05 sek. Detta kan uppstå på grund av en sinusnoddefel eller en överträdelse av dess autonoma reglering.

Orsaker till avvikelser

De vanligaste orsakerna till rytmskador kan övervägas:

 • överdriven alkoholmissbruk
 • några hjärtfel
 • rökning;
 • långvarig användning av glykosider och antiarytmiska läkemedel;
 • utskjutande av mitralventilen;
 • patologi av sköldkörtelns funktionalitet, inklusive tyrotoxikos;
 • hjärtsvikt
 • myokardiella sjukdomar;
 • infektiösa lesioner av ventiler och andra delar av hjärtat - en sjukdom av infektiv endokardit (dess symptom är ganska specifika);
 • överbelastning: emotionell, psykologisk och fysisk.

Ytterligare forskning

Om läkaren under undersökningen av resultaten ser att längden på snittet mellan P-vågorna liksom deras höjd är ojämnt, är sinusrytmen svag.

För att bestämma orsaken kan patienten uppmanas att genomgå ytterligare diagnostik: patologin hos noden själv eller problemen med det nodala autonoma systemet kan identifieras.

Då övervakas Holter-övervakningen eller ett drogtest utförs, vilket gör det möjligt att ta reda på om det finns en patologi hos noden själv eller om nodens vegetativa system är reglerat.

För mer information om svaghetssyndromet på denna webbplats, se videokonferensen:

Om det visar sig att arytmen var resultatet av störningar i själva noden, så tilldelas korrigeringsmätningar av den vegetativa statusen. Om av andra skäl används andra metoder, till exempel implantering av ett stimulansmedel.

Holterövervakning är ett vanligt elektrokardiogram som utförs under dagen. På grund av varaktigheten av denna undersökning kan experter undersöka hjärtatillståndet i olika grader av stress. När man utför ett normalt EKG ligger patienten på en soffa, och när man utför Holter-övervakning kan man studera kroppens tillstånd under fysisk ansträngning.

Behandlingstaktik

Sinusarytmi kräver ingen särskild behandling. Fel rytmen betyder inte att det finns några av de listade sjukdomarna. Hjärtrytmstörning är vanligt förekommande hos alla åldrar.

För att undvika hjärtproblem på många sätt kan rätt diet, daglig behandling och brist på stress hjälpa till. Det kommer att vara användbart att ta vitaminer för att upprätthålla hjärtat och förbättra blodkärlens elasticitet. På apotek hittar du ett stort antal komplexa vitaminer, som innehåller alla nödvändiga komponenter och specialiserade vitaminer för att stödja hjärtmuskulärens arbete.

Förutom dem kan du berika din kost med sådana livsmedel som apelsiner, russin, blåbär, betor, lök, kål och spenat. De innehåller många antioxidanter som reglerar antalet fria radikaler, vars alltför stora mängd kan orsaka hjärtinfarkt.

För hjärtets smidiga funktion behöver kroppen D-vitamin, vilket finns i persilja, kycklingägg, lax och mjölk.

Om du gör dietten korrekt kan du följa den dagliga behandlingen för att uppnå långt och oavbrutet arbete i hjärtmuskeln och inte oroa dig för det förrän mycket gammal ålder.

Slutligen inbjuder vi dig att titta på en video med frågor och svar om hjärtrytmstörningar:

När de pratar om sinusrytmen i hjärtat

Varje vuxen person åtminstone en gång tog ett elektrokardiogram. Resultaten av denna studie ger läkare ofta händerna på patienterna. Nästan alltid kommer termen sinusrytm i hjärtat överens i beskrivningen - vad betyder detta för patienten och hur man tolkar den?

Varför samverkar hjärtat

Hjärtmuskeln utför sin funktion genom regelbunden kontraktion, vilket säkerställer pumpning av en riktigt stor volym blod. En genomsnittlig person har mer än 7 ton blod per dag genom hjärtat.

Människans hjärta reduceras genom användning av elektriska exciteringspulser som produceras i ett visst område i hjärtat, i sinus. Det ligger i det högra atriumet, vid sammanflödet av vena cava, och kallas Kate-Flac-noden eller huvudpacemakern.

Den elektriska impulsen från ursprungsorten sprider sig över hela hjärtat på 200-300 millisekunder, och hos nyfödda ännu snabbare - i 120-150 ms. Excitation täcker alltid atrierna och ventriklarna, vilket säkerställer en normal hjärtslag.

Sinusrytmen - vad betyder det

Fysiologisk eller sinusrytm är den vanliga rytmen av hjärtkollisioner, när källan till hjärtans elektriska aktivitet är exakt Kate-Flac-noden. De viktigaste egenskaperna hos sinusrytmen:

 1. På hårdvaruinspelningen av rytm (EKG) finns det P-tänder som visualiserar atriella sammandragningar.
 2. P-vågan föregår alltid QRS-komplexet, dvs sammandragningen av atrierna ligger alltid före kontraktion av ventriklarna.
 3. Avståndet från P-vågan till Q-vågan är 120-200 ms.
 4. Sinusrytmen i hjärtat är normalt hos vuxna representerade av 60-90 hjärtslag per minut.
 5. Likhet av alla R-R (eller P-P) intervall.

Förekomsten av frasen "sinusrytm" i beskrivningen av resultaten av elektrokardiografi tyder på att åtminstone personen inte har arytmier. I det här fallet bör du vara uppmärksam på andra parametrar.

Det är viktigt! I ett barn skiljer sigusrytmen från en vuxen - det betyder att frekvensen av sammandragningar på 90-120 per minut är normen vid 4-6 års ålder.

Vad är störningarna i hjärnans sinusrytm

Det finns flera alternativ för avvikelse av sinusrytmen från normen. Varje överträdelse har sina egna egenskaper, och inte alla behöver behandling.

Sinus takykardi. Överflödig hjärtfrekvens över 90 slag per minut. Det kan vara ganska fysiologiskt, till exempel om EKG registrerades strax efter träning. De säger om onormal sinus takykardi om hjärtat "pounding" oftare än 120 slag per minut och det här är inte kopplat till fysisk träning eller känslomässig stress. Med en frekvens på 180-210 slag per minut känner personen sig väldigt dåligt: ​​det finns tydlig brist på luft och en känsla av rädsla utvecklas. I detta fall är omedelbar medicinsk behandling nödvändig.

Sinus bradykardi. En droppe i hjärtfrekvensen under gränsen på 60 stycken. Normalt kan detta tillstånd uppstå hos en person under sömnen. I vakna tillstånd är sinus bradykardi i de flesta fall ett tecken på hjärtproblem.

Sinusarytmi. Staten när sinusrytmen blir inte helt vanlig, det finns en skillnad mellan längden på R-R-intervallen, men källan till impulserna förblir densamma - sinusnoden. Sällan är det bestämt för helt friska barn och vuxna (cyklisk form), eftersom sinusrytmen är något beroende av andningsaktiviteten: det är mindre vanligt under inspelning och oftare vid utgången.

Stig sinusrytm. Hos barn och vuxna är detta ett tecken på patologi, där den fysiologiska oegentligheten försvinner. I enkla termer slår hjärtat med samma frekvens under belastning och stress, vilket inte är mycket bra för kroppen. Stig sinusrytm kan uppstå som ett resultat av kroniska eller redan lidande akuta sjukdomar: myokardit hos barn eller hjärtinfarkt hos vuxna.

För att inte lida av obskyra termer i slutet av ett EKG är det bättre att kontakta en läkare som enkelt och billigt kan förklara alla nyanser av intresse för patienten.

Orsaker och symtom på sinus instabilitet

Vad är avvikelserna från sinusrytmen? Det finns många orsaker till detta, men det är värt att skilja de fysiologiska orsakerna från de patologiska som åtföljer sjukdomarna, och inte bara de hjärtliga.

fysiologisk

Av fysiologiska skäl ingår:

 • sova;
 • fysisk belastning;
 • emotionell nöd
 • matintag.

Patologisk (orsakad av sjukdom)

Hjärtat (förknippat med hjärtat):

 • ischemi hos hjärtat av vilken typ som helst (IHD, angina pectoris, infarkt);
 • kardiovaskulär misslyckande
 • kardiomyopati;
 • defekter och abnormiteter i hjärtets struktur.
 • neurogena sjukdomar (neurokirurgisk dystoni eller VVD);
 • andningsfel;
 • anemi;
 • endokrin patologi (tyrotoxisk goiter och andra sjukdomar i sköldkörteln, binjurarna).

Ta vissa mediciner:

 • hjärtglykosider;
 • diuretika;
 • antiarytmiska läkemedel (beta-blockerare) och antihypertensiva läkemedel.

Förgiftning av all svårighetsgrad, inklusive förgiftning av kroppen som ett resultat av att röka eller dricka alkohol.

Elektrolytubalans - ett tillstånd där förhållandet mellan olika joner i kroppen störs:

 • hypo- och hyperkalemi;
 • hypokalcemi;
 • hypomagnesemi.

I fall där orsaken till syndrom i sinusrytmen inte kan fastställas, prata om idiopatisk sinusarytmi.

Metoder för behandling av sinusrytmstörningar

Det borde ihåg alltid att sinusrytmen är normen hos barn och vuxna, så kör inte omedelbart för att söka efter droger från en obefintlig sjukdom. Behandlingsverksamheten bör initieras först efter det att patologins patologiska karaktär har bekräftats.

Omedelbara medicinska procedurer kräver oregelbunden sinus bradykardi (hjärtslag mindre än 50 gånger per minut) och paroxysmal supraventrikulär takykardi (frekvensen av sammandragningar överstiger 150 slag per minut).

Man kan klara sigus rytmförlopp inte bara med hjälp av droger, utan också med hjälp av psyko-fysiologiska behandlingsmetoder:

 • Psykoterapi.
 • Autotrenirovka.
 • Psykologisk autoregulation.

Dessa metoder är särskilt effektiva hos unga patienter - i 80% av fallen stoppas alla symptom som orsakade besök hos en läkare. Dessa metoder är ineffektiva i fall där det finns ett fysiologiskt substrat för förekomst av patologi, till exempel vid hjärtafvikelser, med hjärtinfarkt.

Diagnos av sinusstörningar

Sjukdomar i sinusrytmen, även om de i de flesta fall inte kräver några specifika åtgärder, bör larmpatienter. Detta uttalande är särskilt relevant i förhållande till barn - föräldrar bör omedelbart konsultera en läkare, eftersom störningar i sinusrytmen kan maskera andra sjukdomar.

Vid samrådet kan läkaren föreskriva ytterligare forskningsmetoder:

 • EKG efter träning
 • Hjärtets ultraljud;
 • Holter-övervakning är den mest informativa metoden i det här fallet, eftersom det registrerar absolut alla hjärtslag per dag. När du studerar den dagliga förändringen i hjärtfrekvensen kan du korrekt avgöra orsaken till överträdelserna.

Men inte bara instrumental diagnostiska metoder bör användas. En kompetent läkare kan helt enkelt undersöka patienten och samla in en historia av sitt liv. I konversation visar det sig ofta att symptomen på sinusrytmavvikelser orsakas av ganska objektiva skäl: rökning, alkoholmissbruk eller sport.

Förebyggande av sinusarytmi

Förebyggande patienter, särskilt bekymrade över att sinusrytmen har några abnormiteter, är väl hjälpade av förebyggande metoder. Dessa metoder syftar till att förebygga situationer där sinusrytmen kan brytas. Allmänna rekommendationer i det här fallet är:

 1. Överensstämmelse med regimen. Sunn sömn: för vuxna minst 6 timmar om dagen, för barn i skolåldern - 8-10 timmar, för spädbarn - på förfrågan.
 2. Hälsosam, balanserad kost. Alla vitaminer och spårämnen som krävs för att hjärtat ska fungera ska vara närvarande i maten i önskad mängd. Det rekommenderas att berika kosten med matrika kalium: torkade frukter, gröna.
 3. Eliminera stressiga situationer - sinusrytmen är mycket mottaglig för effekterna av adrenalin, som produceras i stora mängder under störningar. Efter överenskommelse kan läkare ta lätta lugnande medel (valerisk tinktur, extraherad ört extrakt).
 4. Avstå från att röka, alkohol och användningen av ämnen som innehåller stimulerande komponenter: kaffe, energidrycker.
 5. Noggrann överensstämmelse med läkares recept. Alla hjärt-droger tas endast enligt det schema som godkänts av läkaren utan självdosjustering. Mycket ofta blir sinusrytmen alltför sällsynt när patienten tar ett extra piller av beta-blockerare eller glykosidhaltiga ämnen.

Sammanfattningsvis alla ovanstående, det borde sägas att sinusrytmen är ett ganska fysiologiskt fenomen som säkerställer det mänskliga hjärtans normala funktion. Sjukdomar i sinusrytmen i det överväldigande antalet fall är ganska fysiologiska och kräver ingen specifik behandling. För förebyggande av sinusrytmförluster är övervakningen av rätt livsstil och avstötandet av destruktiva vanor av särskild betydelse.

Sinusrytm i hjärtat

Sinusrytmen i hjärtat genereras automatiskt av sinusnoden (SU), vilket innebär att liv och död hos vuxna eller barn beror helt på prestanda hos en grupp muskelceller med lednings- och excitabilitetsegenskaper.

Typer av sinusrytm

I SU uppstår elektriska impulser autonomt, inställning av rytmen, vilket medför att alla hjärtkärlens muskelfibrer (myokard) sammandras samtidigt.

Normal sinusrytm i hjärtat förändras:

 • under påverkan av sympatiska nerver, accelererande hjärtfrekvens (HR), vilket orsakar takykardi;
 • under parasympatiska nerver, saktar hjärtfrekvensen, vilket leder till bradykardi.

Minskningen av hjärtinfunktionshastigheten under sömnen orsakas av det reducerade behovet av organ för syre och är den fysiologiska normen. En sådan störning av myokardiet, som arytmi, utvecklas med en minskning av SU: s excitabilitet.

Tillfälliga funktionshinder i hjärtat finns i praktiskt taget friska människor och är inte farliga, om de inte stöds av organiska störningar, finns det bihålsrubbningar:

 1. takykardi - en ökning av hjärtfrekvensen;
 2. bradykardi - minskning av hjärtfrekvensen;
 3. oregelbunden rytm eller arytmi - hjärtfrekvens
 4. En styv form är en typ av sinusrytm där frekvensen av myokardiella sammandragningar är oförändrad.

Noggrann diagnos av sinusrytmstörningar utförs med hjälp av ett EKG.

På EKG presenteras alla faser av sinusformiga rytmen hos hjärtkollisioner grafiskt. Kapital latinska bokstäver tilldelas tänder med en amplitud på mer än 5 mm.

Tolkning av hjärnans sinusrytm - vad gör tänderna på EKG och deras följd på kardiogrammet, vad är "sinuspause" och hur det påverkar hjärtfrekvensen.

Stegen av myokardiell kontraktion reflekteras på EKG enligt följande:

 1. SU genererar en puls, på EKG är det en rak kort sektion.
 2. Auriklar är upphetsade - p-vågan - den stigande linjen motsvarar det högra atriumet, nedstigningslinjen - till vänster.
 3. Excitation av den atrioventrikulära (AV) noden, His-bunten - kurvan på EKG går ner lite.
 4. Excitation överförs till interventricular septum - kurvan stiger kraftigt.
 5. Väggen i en vänster ventrikel reduceras - en tand av R.
 6. Båda ventrikelkontraktet - ST.
 7. Ventrikulär avslappning - T.
 8. Sena fas av repolarisering -

Q-vågan på kardiogrammet inträffar när interventrikulär septum är upphetsad, R är den ventrikulära upphetsningen. Utseendet av S-vågan betyder det sista steget av exciteringen av basen i vänster ventrikel. På ett EKG-band kan denna våg saknas.

 • P-Q-segmentet är lika med tiden för pulsen från SU till AV-noden. Längden på detta segment beror på hjärtfrekvens, ålder, kroppsvikt.
 • QRS-segmentet innebär sammandragning av ventriklerna, segmentbredden karakteriserar tiden för intraventrikulär impulsledning.
 • Intervall ST- är tiden för excitering av ventriklarna. T-vågan uppträder när ventriklerna är avslappnade.
 • QT-platsen motsvarar ventrikulär systole (sammandragning).

I ett kardiogram med korrekt sinusrytm motsvarar TP-segmentet diastol, vilket innebär fullständig avkoppling av alla fyra hjärtkamrarna.

EKG-avkodningen anger hjärtets position. I de flesta människor riktas hjärtans axel vertikalt, men hos unga barn, liksom hos hyperstheniker (endomorphs) ligger hjärtat horisontellt eller närmar sig denna position.

EKG-analys

Vid bedömning av sinusrytmen överväga:

 • konstansen för intervallet R-R;
 • p-vågens placering i förhållande till QRS-komplexet - med en sinus-r-takt som nödvändigtvis föregår komplexet;
 • frekvens av ventrikulära sammandragningar.

En mer fullständig bild av hjärtets arbete under dagen erhålls med Holter dagliga övervakning - kontinuerlig mätning av EKG hela dagen.

Korrekt rytm

SU - ett kluster av specialiserade celler, nodlängden är 1-2 cm. Denna formation är placerad i det högra atriumet, fungerar som centrum som styr hela hjärtatets arbete.

Normal eller regelbunden sinusrytm i hjärtat kännetecknas av:

 • HR 60-100 pulser per minut;
 • Förekomsten av P-vågan framför QRS-segmentet på elektrokardiogrammet (EKG).
 • konsistens av avståndet mellan tänderna på R-R eller minimala skillnader som inte överstiger 10%.

Normerna för hjärtritmen hos vuxna och barn skiljer sig åt. Sinusrytmen i hjärtat av nyfödda har en högre P-våg, vilket förklaras av en större relativ massa av atrierna, ett mindre intervall av PQ än vad som är normalt hos vuxna.

Hjärtfrekvensen hos barn under ett år anses vara normalt om den passar i intervallet 100-160 slag per minut, hos barn under 2 år - i intervallet 94 till 155 pulser / minut.

Sinus takykardi

Acceleration av hjärtfrekvensen som orsakas av en störning i sinusnoden överskrider inte 120 pulser per minut. Om frekvensen av sammandragningar är högre och når 150 impulser per minut antas ytterligare överträdelser av nervsignalen i myokardiet.

P-Q, p-p-intervallet med en sinusaccelererad rytm är konstant eller skiljer sig något, vilket innebär att en person inte har hjärtsvikt, det finns ingen sådan känsla att den slutade och började sedan punda.

En tillfällig förändring av frekvensen av myokardpulsationer tjänar som kompensationsmekanism som gör att kroppen bättre kan anpassa sig till den yttre miljön. Sålunda ökar hjärtats acceleration vid riskens ögon den minutiella frisättningen av blod från ventriklerna. Musklerna får mer syre, vilket gör det möjligt för ägaren att lämna den farliga platsen snabbare.

Men en sådan ökning av sinusrytmen hos en vuxen skapar risken för ytterligare excitationsfokus, och utseendet på extrasystoler på EKG, vilket på kardiografbandet manifesteras av ytterligare P-vågor framför QRS.

Med en styv sinusrytm, som är en typ av regelbunden sammandragning, kvarstår p-p-intervallet på EKG.

Sinus bradykardi

Sinus syndrom innefattar bradykardi med en minskning av hjärtfrekvensen till 40-60 pulser per minut. Längden på p-p-segmenten på EKG fluktuerar något och kan förbli konstant.

Sinus bradykardi noteras ofta under en natts sömn, vilket fastställdes genom Holter-övervakning, särskilt i ung ålder. Pulsen kan vara 35-40 pulser / minut. Det finns pauser mellan sammandragningar, som varar upp till 3 sekunder.

Sinus bradykardi är en vanlig förekomst hos idrottare på grund av den ökade aktiviteten hos vagusnerven, som är ansvarig för att minska hjärtfrekvensen. Under dagen kan pulsen ligga i intervallet 40-50, under sömnen kan den sjunka till 30 slag per minut.

Sinus pauser, där hjärtkollisionerna inte registreras på EKG, orsakas av impulsspärren från SU till AV-noden.

Oregelbunden rytm, arytmi

Med oregelbunden sinusrytm i hjärtat finns det signifikanta förändringar i pp-intervallet i EKG. Sinusarytmi kan bero på andningsfasen. Med denna form av arytmi stiger hjärtfrekvensen vid inandning och minskar vid utgången.

Sinusarytmi uppträder hos barn, med bradykardi oftare än med takykardi. Sinus bradykardi kan kombineras med förmaksfladder, fibrillering.

I 30% av arytmier är psyko-emotionella stressiga situationer en utlösare. En viktig roll i utvecklingen av denna avvikelse spelas av giftiga skador av alkohol, droger, droger.

Vad är sinusrytmen i hjärtat och dess hastighet på EKG

Hjärtans normala funktion bestäms av frekvensen och rytmen i dess sammandragningar. Sådana parametrar kan bestämmas med användning av ett elektrokardiogram. En viktig indikator är sinuspulsen. I denna artikel kommer vi att beskriva vad det är, vilka värden anses normala, och vilka värden är ett tecken på patologi. Tänk också på de huvudsakliga metoderna för behandling och förebyggande.

Vad är och hur bestäms det?

Många har ingen aning om vad sinusrytmen är. Detta är en viktig parameter som bestäms på elektrokardiogrammet.

Hjärtat är huvudorganet som säkerställer blodcirkulationens funktion, vilket leder till att alla organ och vävnader får den nödvändiga delen av syre och näringsämnen. För att det ska kunna ingripa och trycka blodet i blodkärlen behövs en specifik impuls. Hjärtrytmen karakteriserar var denna impuls kommer ifrån och vad är dess frekvens. Men vad betyder det här?

Normal hjärtprestanda

Om puls kommer från sinusnoden heter rytmen sinus. Denna nod är en koncentration av nerver som ständigt avger nervimpulser. Den ligger i den övre delen av det högra atriumet, därför är den väl försedd med arteriellt blod.

Noderna höljs i vegetativa NA-fibrer, som har ett starkt inflytande på den. Förutom sinus finns det andra rytmer där impulser kommer från andra delar av hjärtat. Men de betraktas alla som en avvikelse.

Sinusrytmen bestäms med hjälp av en särskild diagnosmetod - elektrokardiogram (EKG). Det gör att du snabbt kan ta reda på var impulserna till hjärtmuskeln kommer från, vilken frekvens och rytm som är.

Normala parametrar

Kardiogramindikatorer måste deckifiera specialist. En vanlig person är svår att hantera alla nyanser. Vad ska jag leta efter när jag studerar EKG-resultat? Så en normal rytm har följande egenskaper:

 1. Frekvens. Den sträcker sig från 60 till 90 slag per minut.
 2. Regelbundenhet. Impulser ska inte vara böljande. Varje sammandragning av hjärtat uppträder normalt vid samma tidsintervall. Med sin fluktuationsmisstänkt arytmi.
 3. Sekvens. Hjärtskakningar ska ligga i en riktning. Detta innebär att impulsen kommer först till atriaen och omfattar sedan ventriklarna.
 4. Variabilitet som påverkas av miljöfaktorer. Om hjärtat alltid är i samma rytm, även normalt, är det också en avvikelse. Det bör ändra sin rytm beroende på effekten av provocerande faktorer som kommer från miljön (fysisk aktivitet, sömn, smärta, känslomässig nöd). Detta är en fysiologisk funktion.

Normalt elektrokardiogram hos vuxna

EKG-avkodning är en mycket svår uppgift. För detta är det viktigt att förstå följande element:

Vid normal kardiogram P är uppåt, har mindre storlek än R-våg, står framför varje QRS-komplex. Mellan P och QRS bör vara samma korta intervall (P-Q). R-tänderna är de största och vända uppåt, intervallen mellan dem är lika långa.

Mellanrummen mellan PP och R-R måste vara desamma. Vid utvärdering av resultaten av ett EKG bör frekvensen, regelbundenheten, konsistensen och fysiologiska variabiliteten av sinusrytmen övervägas.

Orsaker och symptom på rytmstörningar

I vissa situationer kan även sinuspulsen indikera förekomst av patologi. I det här fallet finns det olika överträdelser. Överväg dem mer i detalj.

takykardi

Takykardi kallas för snabb hjärtfrekvens. Det kan uppstå av olika anledningar. Oftast observeras den accelererade puls mot bakgrund av fysiologiska faktorer:

 • påkänning;
 • känslomässig nöd (ångest, spänning, glädje, upphetsning);
 • fysisk ansträngning (speciellt för utbildade personer);
 • överätande;
 • temperaturökning
 • användning av stimulerande drycker (kaffe, starkt te, energi).

Takykardi på elektrokardiogrammet

Olika patologier kan också orsaka takykardi. Först och främst orsakar en ökning av hjärtfrekvensen hjärtsjukdomar (myokardit, kardioskleros, missbildning, hjärtattack). Tachykardi observeras också med hormonella störningar (tyrotoxikos), anemi, nervsystemet, infektionssjukdomar och njurkolik.

De viktigaste symptomen på sinus takykardi återspeglas på EKG:

 • P-våg är på sin vanliga plats;
 • minskningen av intervallet mellan P och R-R, bestämmer varaktigheten av dessa indikatorer frekvensen av hjärtkollisioner;
 • Antalet hjärtslag överstiger 90 slag per minut när man räknar.

Orsaker och kriterier för takykardi

För att exakt fastställa förekomst av patologisk takykardi, behöver patienten följa vissa regler. Före manipulation är det nödvändigt att utesluta fysisk belastning, inte oroa dig för att inte röka, för att inte överbelasta magen med högkalorimat.

bradykardi

Bradykardi - en avvikelse från hjärtfrekvensen nedåt. En puls på mindre än 60 slag per minut registreras. Ofta sker detta tillstånd på grund av hypotermi, med brist på syre (finns i ett täppt rum med klädsel).

En låg puls observeras i ett tillstånd av djup sömn, såväl som hos idrottsmän och ungdomar. Detta anses vara ett normalt fysiologiskt tillstånd.

Bradykardi kan uppstå på grund av patologiska orsaker. Bland dem är:

 • hjärtsjukdomar (defekter, kardioskleros);
 • hormonella störningar på grund av dålig sköldkörtelfunktion (hypotyroidism);
 • blyförgiftning, fosfor, nikotin;
 • neurologiska störningar;
 • vaskulär dystoni;
 • förekomst av maligna neoplasmer;
 • infektionssjukdomar;
 • peptisk sår sjukdom.

Bradykardi kan också observeras med en överdos av antihypertensiva läkemedel, som en bieffekt av att ta vissa läkemedel (beta-blockerare, glykosider, lugnande medel).

På ett elektrokardiogram förlängs symtomen på bradykardi mellan P och R-tänderna och ventrikulära komplex. Samtidigt bevaras rytmindikatorer (P har en permanent form, föregås av QRS).

arytmi

Huvudindikatorn för arytmi betraktas som oregelbunden puls. I regel har ett sådant tillstånd ingen fysiologisk karaktär. Det orsakas av olika anomalier:

 • myokardiella strukturstörningar (ärrbildning, härdning);
 • inflammatoriska processer i hjärtat;
 • hjärtsvikt
 • skruvstycken;
 • generell syrehushållning;
 • anemi (inklusive blödning);
 • endokrina sjukdomar.

Arytmi på elektrokardiogram

Även arytmi uppträder på grund av systematisk rökning, missbruk av alkohol och vissa mediciner.

En variant av normen anses vara en speciell typ av arytmi - andningsorgan (vid inandning av pulsfrekvensen ökar, och när andas - minskar kraftigt). Detta tillstånd ses hos idrottare, ungdomar med hormonella störningar, för intryckbara personer.

När arytmi observeras, då den normala hjärtfrekvensen, då accelerationen av rytmen, då dess avmattning. På EKG manifesteras detta med olika mellanrum mellan R.s tänder.

beats

Sinus extrasystole är den vanligaste typen av arytmi. I detta tillstånd föreligger en otydlig depolarisering och reduktion av hjärtområden. En sådan avvikelse är som regel neurogen i naturen och uppstår på grund av stress, rökning, missbruk av alkohol, koffein och vissa mediciner.

Patologisk extrasystol utvecklas pga myokardiell skada. Till exempel på grund av dystrofi, ischemi, kardioskleros eller inflammatorisk process.

Symptom på en kränkning på kardiogrammet:

 • sinuspuls är onormal;
 • P-våg kan saknas var den borde vara;
 • QRS-komplexet förblir oförändrat.

Också efter extrasystoler observeras en kompensations paus, dubbelt pausen mellan komplexen under normala förhållanden.

Sinus nod svaghet

Detta är en dysfunktion av noden, vilket inte tillåter det att utföra sitt arbete normalt. Denna patologi uppstår på grund av hjärtblok, som utvecklas på bakgrund av sådana faktorer:

 • hjärtsjukdomar;
 • kirurgiska operationer på hjärtat, dess transplantation;
 • degenerativa processer;
 • hypotyroidism;
 • muskuloskeletaldystrofi;
 • amyloidos, sarkoidos;
 • sklerodermiskt hjärta;
 • hjärt-maligna neoplasmer;
 • syfilis i tertiärstadiet.

På kardiogrammet, växlingen av snabb och sällsynt rytm. Samtidigt finns det perioder av blekning när pulsen är frånvarande.

Diagnos baserad på kardiogramparametrar

Endast en kardiolog efter en kardiografisk undersökning kan göra den korrekta diagnosen. Samtidigt jämför han resultatet med normen. De vanligaste diagnosen är:

 • Takykardi. Med denna patologi är frekvensen av sammandragningar mer än 90 slag, rytmen förblir normal.
 • Bradykardi. Frekvensen av sammandragningar är mindre än 60, P-P-intervallet ökar.
 • Arytmi. Oregelbunden hjärtrytm noteras med en stark skillnad i R-R-intervallet.
 • Rigid rytm. Dessa är monotona regelbundna sammandragningar som kan observeras mot bakgrund av en svag sinusnod eller dysregulering av den autonoma NS.

EKG-metoden är ett informativt och snabbt sätt att få data om hjärtets aktivitet. För diagnos studeras hjärtfrekvensen och rytmen.

Metoder för behandling och förebyggande

Efter ett elektrokardiogram kan ytterligare undersökningsmetoder krävas för att bestämma orsaken till onormalt hjärtprestanda. Samtidigt utse:

 • biokemiskt blodprov;
 • blodprov för hormoner och toxiner;
 • Hjärtets ultraljud;
 • Holter hjärta övervakning;
 • beräknade eller magnetiska resonansbilder.

Du bör också genomgå ytterligare undersökning av en smittsam sjukdomsspecialist, neuropatolog, psykiater och endokrinolog. Först efter att orsaken till anomali har fastställts är lämplig behandling föreskriven. Den vanligaste läkemedelsbehandlingen. Vid svåra förhållanden kan kirurgi krävas.

I regel kräver onormal hjärtfrekvens inte speciella manipuleringar. Vid fel bör du tänka på att ändra din livsstil. Läkarna rekommenderar att man observerar förebyggande åtgärder:

 • ät rätt
 • Undvik stress och känslomässig oro;
 • leda en aktiv livsstil
 • ge upp dåliga vanor
 • undvik fysisk överbelastning och överarbete.

Så sinusrytmen är en indikator på hjärtets normala funktion, som visas på elektrokardiogrammet. För att identifiera avvikelsen är det nödvändigt att jämföra resultaten som erhållits med normen.

Vad är hjärt-sinusrytmen?

Artikel publiceringsdatum: 08/18/2018

Datum för artikeluppdatering: 11/26/2018

Författaren till artikeln: Dmitrieva Julia - en praktiserande kardiolog

Sinusrytmen i hjärtat kallas hjärtslag som genereras av sinusnoden som ligger i höger atriums vägg med en frekvens av 60-90 per minut.

I nervcellerna som utgör noden uppstår en elektrisk impuls som överförs till muskelfibrerna, vilket gör att hjärtsektionerna sammandras i en viss sekvens.

Först finns det en sammandragning (systole) hos båda atrierna, då - ventriklerna. Hjärtcykeln avslutas med fullständig avkoppling (diastol) hos alla fyra hjärtkamrarna. Allt detta tar 0,8 sekunder. Det upprätthåller en normal hjärtrytm.

Normal prestanda

Hjärtfrekvens hos barn och vuxna varierar. Hos barn under ett år sträcker sig det från 140 till 160 slag per minut. Med ålder är det en minskning av hjärtfrekvensen, vid 15 års hälsosamma indikatorer når 60-90 slag och är lika med normen hos en vuxen.

Hos äldre över 70 år ligger den högre normala gränsen, som är associerad med åldersrelaterade förändringar i hjärtat. Hos kvinnor är puls 6-8 gånger mindre än hos män.

Pulsfrekvensen kan skilja sig från normen, men det anses inte som en patologi:

 • hos gravida kvinnor anpassar sig hjärtat till ökad belastning, vilket ger mamman och växande foster med syre, pulsen kan öka något,
 • för människor som tränar dagligen och leder en aktiv livsstil - hjärtat fungerar i ekonomiläge, hjärtfrekvensen ligger nära normernas nedre gräns;
 • hos professionella idrottare ensamma kan hjärtat minskas med en frekvens på 45-50 slag.

Om en person inte hör till någon av dessa kategorier, kräver någon uttalad avvikelse från hjärtfrekvensen från normen identifiering av orsaken och behandlingen.

Vilka sjukdomar kan orsaka förändringar?

Förändringar i sinusrytmen kan uppstå som ett adaptivt svar på förändrade miljöförhållanden, de passerar på egen hand och behöver inte behandlas. De kallas fysiologiska.

Patologiska förändringar i sinusrytmen kallas sinusstörningar och är troligen resultatet av problem i inre organens arbete.

Det finns tre grupper av kränkningar:

 • hjärtsvikt
 • myokardit, perikardit, endokardit;
 • ischemisk sjukdom;
 • hjärtfel
 • kardiomyopati.
 • hormonella störningar (hypertyreoidism, binjur tumörer);
 • VVD;
 • neuroser;
 • medicinering (diuretika, antihypertensiva läkemedel, antidepressiva medel)
 • lungsjukdomar som orsakar hypoxi;
 • anemi.
 • skador och tumörer i hjärnan, följt av svullnad och ökat intrakraniellt tryck;
 • stroke;
 • inflammation i meninges (meningit);
 • förgiftning, purulenta infektioner;
 • hypotyreoidism - otillräcklig sköldkörtelfunktion
 • infektionssjukdomar.
 • hjärtinfarkt;
 • ischemi;
 • diabetes mellitus;
 • diffusa sköldkörteländringar;
 • andningssjukdomar (bronkit, astma);
 • vaskulär dystoni;
 • binjur tumörer (feokromocytom);
 • metaboliska metaboliska störningar.

Sinusarytmi är inte en diagnos, men ett symptom på en möjlig patologi.

I kardiologi används begreppet "styv hjärtrytm" också - bristen på respons på stimuli i form av andning och fysisk ansträngning.

Vid störningar i sinusrytmen, för att återställa normal hjärtfrekvens, föreskriver läkaren antiarytmiska läkemedel, som hjälper till att normalisera det, eller en pacemaker - en enhet som sätter hjärtat på rätt rytm.

Tolkning av kardiogrammet

Elektrokardiografi är det mest tillgängliga och enkla sättet att diagnostisera hjärtrytmstörningar och förändringar i myokardiet. Detta är en metod för att spela in elektriska impulser i hjärtat och spela in dem på speciellt papper som är känsligt för värmestrålning.

Elektrokardiogrammet kan utföras både på sjukhuset och med hjälp av en bärbar elektrokardiograf när du går hem. Ett standardkardiogram är ett diagram som visar tänder, avstånd och segment.

Tänder är konvexa och konkava linjer:

 • P - motsvarar systolen och diastolen hos atrierna;
 • Q, R, S - motsvarar reduktionen av ventriklarna;
 • T - registrerar avslappning av ventriklerna.

Ett segment är ett segment av en isolin mellan tänderna, och ett intervall är ett mellanrum mellan flera tänder eller segment.

Kardiologen bestämmer resultaten av ett elektrokardiogram enligt kriterierna:

 1. Rytmen av sammandragningar - bestäms av avståndet från en R-våg till nästa.
 2. Beräknar hjärtfrekvensen. För att göra detta beräknas antalet ventrikulära komplex i bandets område och beräknas beroende på bandets hastighet i förhållande till tiden.
 3. Enligt P-vågan bestämmer den: Vad är källan till myokardiell excitation (sinusnod eller andra patologiska foci).
 4. Utvärderar konduktiviteten. För att göra detta mäter varaktigheten: P-våg; P-Q-intervall; QRS-komplex; ett intervall mellan början av QRS-komplexet och en tand av R.
 5. Definierar hjärtans elektriska axel (EOS).
 6. Analyserar P och P-Q.
 7. Analyserar det ventrikulära Q-R-S-T-komplexet.

EKG görs vanligtvis i 12 ledningar: 6 leder från extremiteterna (axlar ligger i frontplanet) och 6 bröstledningar (V1-V6). Limb leder är uppdelade i standard (I, II, III) och förstärkt (aVR, aVL, aVF).

Gravid efter 30 veckors gestationsfosterkardiotografi (CTG) är klar, vilket gör det möjligt att analysera barnets hjärtfrekvens i livmodern och bestämma variabiliteten (intervallet) för hjärtfrekvensen. Denna term beskriver rytmavvikelser upp eller ner från medelvärdet, eftersom hjärtat av fostret slår med en annan frekvens. 5-25 slag per minut anses vara variabeln. Om variabiliteten ökas kräver detta observation och ytterligare forskningsmetoder.

Normal rytm

Om slutsatsen är skriven - sinusrytm på ett EKG, eller - normosystol betyder detta:

 • rytm av sammandragningar är regelbunden, om avståndet mellan tänderna på R är densamma och avvikelsen inte är mer än 10% av deras genomsnittliga varaktighet;
 • hjärtfrekvens - 60-90 slag per minut för vuxna. För spädbarn kan en normal hjärtfrekvens vara 140-160, för ett barn från ett år till 15 år - inom intervallet 60-100, beroende på ålder.
 • excitationskällan är i sinusnoden, om P-tänderna alltid riktas uppåt, ligger framför varje QRS-komplex och i samma ledning har samma form;
 • Den normala positionen för EOS är en vinkel på 30-70 °. På ett EKG ser det ut så här: R-vågan är alltid högre än S-vågan, R-vågan i den andra standardavvikelsen är maximal;
 • Atrial P-vågen är normalt positiv i ledare I, II, AVF, V2-V6, i bly-aVR är den alltid negativ;
 • Varaktigheten av QRST-komplexet är 0,07-0,09 s. R-tand - positiv, höjd - 5,5-11,5 mm, Q, S - negativ.

Normal ledningsförmåga kännetecknas av huvudindikationerna: