Image

Sinusrytm: Vad är det, hur ser det ut på EKG, eventuella brott

Från den här artikeln kommer du att lära dig: Vad kan hjärnans rytm, vad som kan vara avvikelser, lära sig att bestämma tecken på normal och onormal sinusrytm av EKG.

Författaren till artikeln: Nivelichuk Taras, chef för avdelningen för anestesiologi och intensivvård, arbetslivserfarenhet på 8 år. Högre utbildning inom specialitet "Medicin".

Hjärnans rytm är avsett att innebära regelbundna sammandragningar av alla avdelningar i myokardiet på grund av excitatoriska elektriska impulser från sinusnoden - den viktigaste pacemakern i hjärtat. Det betyder att hjärtas rytm för varje frisk person är sinus.

För en kvalificerad EKG-transkript, under vilken hjärtfrekvens utvärderas först, kontakta en kardiolog.

Konceptet och egenskaperna hos sinusrytmen

Hjärtat är det centrala organet i cirkulationssystemet. Det krymper automatiskt, oberoende, och medan detta händer håller kroppen livskraften. Autonom aktivitet är möjlig på grund av kluster av speciella nervceller i vissa delar av hjärtat. Det största klustret kallas sinusnodet. Den är belägen i hjärtans övre del och avger regelbundet spontana starka elektriska impulser, som passerar genom alla avdelningar i myokardiet, orsakar dess sekventiella sammandragning. Detta fenomen ligger till grund för vanliga normala hjärtslag.

Sinusrytmen är en indikator på ett elektrokardiogram (EKG) som indikerar att hjärtat är kontraherande på grund av impulser som kommer ut från sinusnoden. Om detta EKG-index är i ordning betyder det att huvudpacemakern är hälsosam och har tillräcklig kraft för att undertrycka andra foci av spontan elektrisk aktivitet (små och mindre aktiva noder som finns i myokardiet).

Beskrivning av de viktigaste egenskaperna hos normala hjärtslag:

 1. Frekvens - inom intervallet 60 till 90 / minut.
 2. Regelbundenhet - varje successiv hjärtslag uppträder med jämna mellanrum.
 3. Sequence - varje sammandragning sker i samma riktning, som successivt förstärker atria och sedan ventriklarna, vilket återspeglas i ljudegenskaperna hos de första och andra tonerna, liksom på EKG.
 4. Fysiologisk variabilitet - förmågan att ändra hjärtfrekvensen samtidigt som regelbundenhet och konsistens upprätthålls som svar på yttre och inre influenser (till exempel motion, sömn, erfarenhet, smärta, feber etc.)

Vad kan vara brott

Även om tecken på sinusrytm spelas in på EKG betyder det inte att det inte finns några abnormiteter i kroppen. Det är möjligt att pulserna förekommer vid huvudnoden men motsvarar inte de normala egenskaperna. De vanligaste överträdelserna anges i tabellen.

Vad är en sinusrytm på ett EKG: normer och avvikelser

Vad gör sinusrytmen på EKG och hur man dechiffrerar? I myokardiet skapar en muskelkontraktion en impuls som skapas av hjärtledningssystemet, nämligen cellerna i sinusnoden, den atrioventrikulära noden och Purkinje-fibrerna.

Det faktum att en sådan sinusrytm på ett EKG är normalt framgår av sin hastighet av 60-90 pulser per minut (hos en frisk person som är i vila). Man bör komma ihåg att hos en nyfödd bebis kan CP-frekvensen variera från 60 till 150 impulser per minut. Den vuxna fysiologiska normen är etablerad i en ålder av 6-7 år.

För att förstå vad en sinusrytm på ett EKG är och vad det borde vara, överväga normala elektrokardiogramavläsningar:

 • P-vågan bör normalt föregå QRS-komplexet, och avståndet mellan P och Q kommer att vara 0,12-0,2 sekunder. Efter QRS-komplexet spåras tand av T.
 • Formen på P-vågan i alla ledningar är oförändrad, och den kommer att vara negativ i aVR-ledningen och positiv i II-standardledningen. I andra ledningar beror dessa P-vågor på elaxeln och kan vara olika.
 • Vid en frisk person som är äldre än 7 år är rytmfrekvensen 60-90 pulser per minut.
 • Den vertikala positionen av EOS (elaxeln), liksom sinusrytmen på EKG, indikerar parameterns fysiologiska norm. Myokardiums normala position i bröstet indikeras av den vertikala axeln, vilket är en projicering av platsen. Orgeln kan också placeras i en halv-vertikal, halvvinkel och horisontell projektion, hjärtfliken från den tvärgående axeln kan också fixas. Dessa indikatorer indikerar individuella egenskaper.

Det är känt att en sådan sinusrytm på ett EKG indikerar att patienten inte har några hjärtafvikelser. För att få ett tillförlitligt testresultat är det nödvändigt att lugna ner före diagnosens början, upphetsa ångest och nervositet, såväl som motion.

Till exempel, efter klättring bör trapporna vila. Innan elektrokardiogrammet kan inte röka i minst en halvtimme.

Slutsats EKG-sinusrytmen av oregelbunden karaktär kan indikera både patologier och fysiologiska förändringar.

Det finns 3 alternativ för avvikelser från normen, i frekvens och takt:

 1. Sinus takykardi, vilket framgår av regelbunden rytmacceleration. Kardiogrammet registrerar ett förkortat R-P-intervall, en hjärtfrekvens överstiger 120 impulser per minut, i allvarliga fall upp till 220. Dessa störningar uppträder hos en patient med följande symtom: andfåddhet, bristande syre, snabb andning, palpabel hjärtklappning, känsla av ångest och av rädsla.
 2. Sinus bradykardi indikeras av en minskning av sinusrytmen på ett EKG under 60 pulser per minut och en märkbar förlängning av P-P-intervallet. Patienten är yr, kan förlora medvetandet. Detta tillstånd kan indikera närvaron av en störning av vagusnerven, vilket kräver farmakoterapi, och i avsaknad av effektiv behandling uppstår behovet av en pacemaker.
 3. Sinusarytmi uttrycks av oregelbunden sammandragning av myokardiet. Att en sådan sinusrytm på ett EKG indikerar hjärtobalans. Samtidigt accelererar hjärtslagets frekvens, sedan saktras, vilket framgår av den olika varaktigheten av P-P-intervallerna.

Enligt EKG kan läkaren göra en slutsats om tillståndet för hjärt-kärlsystemet och, vid avvikelser, göra en diagnos.

Instabiliteten i hjärtmuskeln, långsam eller accelererad rytm indikerar närvaron av syndromet hos en svag sinusnod hos den högra atriella väggen, vilket kan leda till hjärt-kärlsjukdom eller annan allvarlig sjukdom.

Hur hjärtkardiogrammet dechiffreras: sinusrytmen och vad EKG-resultaten indikerar

Efter diagnosen utförs, tolkas hjärtkardiogrammet, sinusrytmen och andra parametrar beskrivs enligt alla regler.

En specialist (kardiolog) jämför resultatet med normen och sluter till:

 • Normal hjärtfrekvens faller i intervallet från 60 till 90 impulser per minut, hos barn yngre än 6 år till 120 och hos nyfödda till 140.
 • Spänningstillståndet för sinusnoden kan bestämmas av P-vågan, som alltid ligger framför QRS-tänderna.
 • PQ-intervallet har samma längd (0,12-0,20 sekunder) på hela det elektriska kardiogrammet.
 • PP-intervallet (konjunktionscykeln för myokardiet före början av nästa sammandragning) måste också vara densamma i hela EKG.

Resultaten av EKG, transkript, sinusrytm kan indikera fysiologisk arytmi orsakad av ökad psyko-emotionell eller fysisk ansträngning, liksom vissa yttre faktorer (abrupt förändring av väderförhållanden).

Funktionell bradykardi eller takykardi åtföljs av både en oregelbunden sinusrytm och en förändring i hjärtfrekvensen. Om hjärtaktiviteten vid eliminering av de angivna orsakerna inte återgår till normal, kan den patologiska processen misstänkas.

Som ett resultat av avkodning av hjärtkardiogrammet kan en onormal sinusrytm indikera:

 • inflammatoriska och / eller smittsamma sjukdomar i hjärt-kärlsystemet;
 • organiska förändringar i myokardiet
 • medfödda och förvärvade hjärtventilavvikelser;
 • akut eller kronisk SSN;
 • medfödd anomali hos den atrioventrikulära noden;
 • endokrina patologier, inklusive tyrotoxikos;
 • nederlag av vagus nerven;
 • anemi eller kronisk hypoxi.

Nonspecifika förändringar i myokardiet, bekräftat genom avkodning av hjärtkardiogrammet, sinusrytmen och abnormiteter kan också indikera sådana dåliga vanor som rökning, droganvändning och stora doser alkohol samt överdosering av vissa läkemedel, terapeutisk regelbunden medicinering, såsom hjärtglykosider.

Resultaten av EKG, transkript, sinusrytm och dess display på kardiogrammet hjälper inte bara att bestämma närvaron av faktorer som leder till oregelbundna hjärtvibrationer, utan också välja lämplig behandlingsstrategi.

Valet av behandling för hjärtrytmstörning beror på vilka orsaker de orsakas, fysiologiska eller sjukdomar. Om det i det första fallet kommer en förändring av behandling och en hälsosam livsstil att hjälpa, då i andra hand krävs en grundlig undersökning och behandling av den underliggande sjukdomen.

Under alla omständigheter, utan att vänta på resultaten av EKG-sinusrytmavkodning, är det nödvändigt att överge narkotika, nikotin, alkohol, kaffe och temissbruk, observera normal sömn och vila, spela sport, spendera mer tid utomhus.

Det är viktigt att helt äta, inte missbruka kryddor, choklad, ge kroppen alla nödvändiga näringsämnen. Det är förbjudet att förskriva egna droger, särskilt antiarytmiska och sedativa.

Detektion av allvarlig sinusarytmi, som har utvecklats mot bakgrunden av hjärtat och blodkärlens patologi, kräver noggrann analys, högkvalitativt terapeutiskt komplex och, vid behov, kirurgisk ingrepp.

Behandlingens specificitet beror på vilken typ av patologisk process och svårighetsgraden av symptomen.

Tolkning av hjärtkardiogrammet, sinusrytmen indikerar i flesta fall myokardets adaptiva förmåga till livsförhållandena och förändringar i belastningen på kroppen, men kräver obligatorisk bekräftelse av frånvaron av sjukdomar.

Detta beror på det faktum att blockaden i hjärtledningssystemet kan vara farligt, inte bara för hälsan utan även för människans liv. Därför bör man titta på alla misstänkta EKG-resultat, transkript, sinusrytm och noggrant studera elementen och segmenten med avvikelser från normen.

Sinusrytm i hjärtat på EKG - vad det betyder och vad kan berätta

Hjärtfrekvens som kommer från sinusnoden, och inte från andra områden kallas sinus. Det är bestämt hos friska människor och hos vissa patienter som lider av hjärtsjukdom.

Hjärtimpulser förekommer i sinusnoden, divergerar sedan längs atrierna och ventriklarna, vilket gör att muskelorganet kan komma i kontakt.

Vad betyder det och vad är normerna

Sinusrytm i hjärtat på ett EKG - vad betyder det och hur man bestämmer det? Det finns celler i hjärtat som skapar momentum på grund av ett visst antal slag per minut. De befinner sig i sinus- och atrioventrikulära noder, även i Purkinje-fibrerna som utgör vävnaden i hjärt-ventriklarna.

Sinusrytmen på elektrokardiogrammet betyder att denna impuls genereras av sinusnodet (normen är 50). Om siffrorna är annorlunda genereras pulsen av en annan nod, vilket ger ett annat värde för antalet slag.

Normal hälsosam sinusrytm i hjärtat är regelbundet med en annan hjärtfrekvens, beroende på ålder.

Normala värden i kardiogrammet

Vad är uppmärksam när du utför elektrokardiografi:

 1. Tand P på elektrokardiogrammet föregår säkert QRS-komplexet.
 2. PQ-avståndet motsvarar 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.
 3. P-vågens form är konstant i varje ledning.
 4. Hos vuxna är rytmfrekvensen 60-80.
 5. P-P-avståndet liknar R-R-avståndet.
 6. Spetsen P i det normala tillståndet ska vara positiv i den andra standardledningen, negativ i ledningen aVR. I alla andra ledningar (det här är jag, III, aVL, aVF) kan dess form variera beroende på riktningen av sin elektriska axel. Vanligtvis är P-tänderna positiva i både ledningen och aVF.
 7. I leder V1 och i V2 kommer P-vågan att vara 2-fas, ibland kan den vara mest positiv eller mestadels negativ. I ledningar från V3 till V6 är prongen övervägande positiv, även om det kan finnas undantag beroende på dess elaxel.
 8. För varje P-våg i normalt skick måste QRS-komplexet spåras, T-våg. PQ-intervallet hos vuxna har ett värde av 0,12 sekunder - 0,2 sekunder.

Sinusrytmen tillsammans med den vertikala positionen av hjärtans elektriska axel (EOS) visar att dessa parametrar ligger inom normalområdet. Den vertikala axeln visar projiceringen av orgelns position i bröstet. Även organets position kan vara i halv vertikala, horisontella, halvplanerade plan.

När EKG registrerar sinusrytmen, betyder det att patienten inte har några problem med hjärtat än. Det är mycket viktigt under undersökningen att inte oroa dig och inte vara nervös, för att inte få otillförlitliga data.

Du ska inte göra undersökningen omedelbart efter fysisk ansträngning eller efter att patienten klättrat till tredje eller femte våningen till fots. Du bör också varna patienten att du inte ska röka i en halvtimme före undersökningen, för att inte få falska resultat.

Brott och kriterier för deras bestämning

Om beskrivningen innehåller frasen: sinusrytmstörningar registreras en blockering eller arytmi. Arytmi är något misslyckande i rytmsekvensen och dess frekvens.

Blockeringar kan orsakas om excitationsöverföringen från nervcentralerna till hjärtmuskeln störs. Till exempel visar accelerationen av rytmen att med en standardföljd av sammandragningar accelereras hjärtritmen.

Om en fras om en instabil rytm framträder i slutsatsen är detta en manifestation av låg hjärtfrekvens eller närvaron av sinus bradykardi. Bradykardi påverkar det mänskliga tillståndet negativt, eftersom organen inte tar emot den önskade mängden syre för normal aktivitet.

Om en accelererad sinusrytm spelas in är det troligtvis en manifestation av takykardi. En sådan diagnos görs när antalet slag i hjärtslaget överstiger 110 slag.

Tolkning av resultat och diagnos

För att diagnostisera en arytmi bör en jämförelse av de erhållna indikatorerna med normindikatorerna göras. Hjärtfrekvensen inom 1 minut ska inte vara mer än 90. För att bestämma denna indikator behöver du 60 (sekunder) dividerat med varaktigheten av R-R-intervallet (även i sekunder) eller multiplicera antalet QRS-komplex i 3 sekunder (sektionslängd 15 cm band) med 20.

Följaktligen kan följande abnormiteter diagnostiseras:

 1. Bradykardi - HR / min mindre än 60, ibland registreras en ökning av P-P-intervallet upp till 0,21 sekunder.
 2. Takykardi - HR ökar till 90, även om andra tecken på rytm förblir normala. Ofta kan skarp depression av PQ-segmentet observeras och ST-segmentet stiger uppåt. I ett ögonblick kan det se ut som ett ankare. Om hjärtfrekvensen stiger över 150 slag per minut uppträder blockader av andra etappen.
 3. En arytmi är en oregelbunden och instabil sinusrytm i hjärtat, när R-R-intervallen skiljer sig mer än vid 0,15 sekunder, vilket är förknippat med förändringar i antalet slag per andetag och utandning. Ofta förekommer hos barn.
 4. Stark rytm - överdriven regelbundenhet av sammandragningar. R-R skiljer sig åt med mindre än 0,05 sek. Detta kan uppstå på grund av en sinusnoddefel eller en överträdelse av dess autonoma reglering.

Orsaker till avvikelser

De vanligaste orsakerna till rytmskador kan övervägas:

 • överdriven alkoholmissbruk
 • några hjärtfel
 • rökning;
 • långvarig användning av glykosider och antiarytmiska läkemedel;
 • utskjutande av mitralventilen;
 • patologi av sköldkörtelns funktionalitet, inklusive tyrotoxikos;
 • hjärtsvikt
 • myokardiella sjukdomar;
 • infektiösa lesioner av ventiler och andra delar av hjärtat - en sjukdom av infektiv endokardit (dess symptom är ganska specifika);
 • överbelastning: emotionell, psykologisk och fysisk.

Ytterligare forskning

Om läkaren under undersökningen av resultaten ser att längden på snittet mellan P-vågorna liksom deras höjd är ojämnt, är sinusrytmen svag.

För att bestämma orsaken kan patienten uppmanas att genomgå ytterligare diagnostik: patologin hos noden själv eller problemen med det nodala autonoma systemet kan identifieras.

Då övervakas Holter-övervakningen eller ett drogtest utförs, vilket gör det möjligt att ta reda på om det finns en patologi hos noden själv eller om nodens vegetativa system är reglerat.

För mer information om svaghetssyndromet på denna webbplats, se videokonferensen:

Om det visar sig att arytmen var resultatet av störningar i själva noden, så tilldelas korrigeringsmätningar av den vegetativa statusen. Om av andra skäl används andra metoder, till exempel implantering av ett stimulansmedel.

Holterövervakning är ett vanligt elektrokardiogram som utförs under dagen. På grund av varaktigheten av denna undersökning kan experter undersöka hjärtatillståndet i olika grader av stress. När man utför ett normalt EKG ligger patienten på en soffa, och när man utför Holter-övervakning kan man studera kroppens tillstånd under fysisk ansträngning.

Behandlingstaktik

Sinusarytmi kräver ingen särskild behandling. Fel rytmen betyder inte att det finns några av de listade sjukdomarna. Hjärtrytmstörning är vanligt förekommande hos alla åldrar.

För att undvika hjärtproblem på många sätt kan rätt diet, daglig behandling och brist på stress hjälpa till. Det kommer att vara användbart att ta vitaminer för att upprätthålla hjärtat och förbättra blodkärlens elasticitet. På apotek hittar du ett stort antal komplexa vitaminer, som innehåller alla nödvändiga komponenter och specialiserade vitaminer för att stödja hjärtmuskulärens arbete.

Förutom dem kan du berika din kost med sådana livsmedel som apelsiner, russin, blåbär, betor, lök, kål och spenat. De innehåller många antioxidanter som reglerar antalet fria radikaler, vars alltför stora mängd kan orsaka hjärtinfarkt.

För hjärtets smidiga funktion behöver kroppen D-vitamin, vilket finns i persilja, kycklingägg, lax och mjölk.

Om du gör dietten korrekt kan du följa den dagliga behandlingen för att uppnå långt och oavbrutet arbete i hjärtmuskeln och inte oroa dig för det förrän mycket gammal ålder.

Slutligen inbjuder vi dig att titta på en video med frågor och svar om hjärtrytmstörningar:

Vad är sinusrytmen på EKG

Huvudorganet i den mänskliga kroppen som ger blod till alla dess vävnader är hjärtat. Graden av syrebildning i hjärnan och hela organismens funktionella aktivitet beror på den systematiska sammandragningen av dess muskler. För att excitera hjärtens muskelvävnad är en impuls (elektrisk signal) från de ledande kardiomyocyterna nödvändig.

Normalt producerar dessa tremor en sinusnod - egenskaperna hos hjärtritmen beror på deras frekvens och lokalisering. I modern medicin detekteras sjukdomar i hjärt-kärlsystemet med hjälp av en särskild undersökningsmetod - elektrokardiogram. Praktiserande experter föreskriver sitt beteende för diagnos av hjärtkärnans patologier, övervakning av pågående sjukdomar före varje operation och för förebyggande ändamål.

EKG-resultat ger läkare med specifika hjärtdata. I vår artikel kommer vi att ge information om funktionerna och parametrarna för normal hjärtrytm, eventuella avvikelser. Vi kommer också att berätta för våra läsare vad en sinusrytm på ett EKG är och hur man bestämmer dess patologiska tecken.

Hjärtfrekvensegenskaper

Framväxten av elektriska fenomen i hjärtat orsakas av rörelsen av natrium- och kaliumjoner i myo-hjärtcellerna, vilket skapar de nödvändiga förutsättningarna för excitation, sammandragning och därefter övergång till det ursprungliga tillståndet av hjärtmuskeln. Elektrisk aktivitet är karakteristisk för alla typer av myokardceller, men endast kardiomyocyterna i det ledande systemet har spontan depolarisering.

En av de viktigaste parametrarna för hjärtets normala funktion är sinusrytmen, vilket indikerar att källan till muskelkontraktioner kommer från Kate-Flac-noden (eller sinusområdet i hjärtat). Den regelbundna upprepningen av nya hjärtimpulser bestäms på ett kardiogram hos friska människor och hos patienter med hjärtpatologier.

EKG-avkodning utförs enligt följande:

 • utvärdering av hjärtfrekvensregelbundenhet
 • räknar antalet hjärtmuskeltraktioner;
 • definitionen av "pacemaker" - källan till förekomst och excitation i hjärtmuskeln;
 • studerar funktionen av ledning av pulsen genom hjärtat.

Hjärtfrekvensen hos en frisk vuxen varierar mellan 60 och 90 slag per minut. Takykardi indikerar en ökning av hjärtfrekvensen, bradykardi - en minskning. För att bestämma hjärtans pacemaker (myokardets område, som genereras av impulser) utvärderas excitationsförloppet av de övre sektionerna - atrierna. Denna indikator bestäms av förhållandet mellan det ventrikulära komplexets tänder. Sinusrytmen, det vertikala läget för EOS (hjärtens elektriska axel, som återspeglar egenskaperna hos dess struktur) och det normala HR-mätet indikerar frånvaron av avvikelser i hjärtmuskulärens arbete i patientens kropp.

Vad betyder sinusrytmen?

Strukturen i hjärtmuskeln består av fyra kamrar, som skiljs åt av ventiler och skiljeväggar. I det högra atriumet i sammanflödeszonen hos de övre och nedre ihåliga venerna finns det ett visst centrum som består av specifika celler som skickar elektriska impulser och sätter rytmen till regelbundna upprepningar av muskelkontraktioner - sinusnoden.

De kardiomyocyter som bildar den grupperas i buntar, de har en spindelformad form och kännetecknas av en svag kontraktil funktion. Men de kan också generera utsläpp, liksom processer av neuroner med glialbeläggning. Sinusnodet sätter hjärtmuskelslagret, tack vare vilken normal blodfördelning till kroppens vävnader.

Det är därför det är extremt viktigt att upprätthålla en regelbunden sinusrytm för att utvärdera hjärtets funktion. På EKG indikerar denna indikator att impulsen kommer exakt från huvud- (sinus) noden - normen är 50 slag per minut. Dess förändring indikerar det faktum att den elektriska energin som stimulerar hjärtmuskeln kommer från en annan del av hjärtat.

Vid tolkning av de slutliga kardiogramuppgifterna är särskild uppmärksamhet åt:

 • på QRS (ventrikulärt komplex), efter P-vågan;
 • för intervallet (tidsintervall) PQ - i sitt normala intervall från 120 till 200 millisekunder;
 • på formen av P-vågan, vilken måste vara konstant vid varje punkt i det elektriska fältet;
 • vid R-P-intervallet liknar R-R-intervallets gränser;
 • på T-segmentet observeras för varje tand P.

tecken på

Inte varje modern person kan skryta med brist på hjärtproblem. Mycket ofta, under EKG, detekteras patologiska tillstånd som blockad, som utlöses av överföringen av impulser från nervsystemet direkt till hjärtat, att arytmi på grund av inkonsekvensen av systematiska och sekvens av myokardiella sammandragningar detekteras. Oregelbunden sinusrytm, som indikerar en förändring i kardiografiskt index - avståndet mellan kardiogramens tänder kan indikera dysfunktion "pacemaker".

Diagnosen "sick sinus syndrome" är gjord på grundval av kliniska data och hjärtfrekvens. För att bestämma denna parameter använder den läkare som tolkar EKG-resultaten följande beräkningsmetoder: dela upp antalet 60 med R-R-intervallet uttryckt i sekunder, multiplicera antalet 20 med antalet tänder i de ventrikulära komplexen som utförs inom tre sekunder.

Förstöring av sinusrytmen på EKG betyder följande abnormiteter:

 • arytmi - skillnaderna i tidsintervaller R-R mer än 150 millisekunder, oftast observeras detta fenomen vid inandning och utandning och beror på det faktum att antalet slag varierar i detta ögonblick.
 • bradykardi - hjärtfrekvensen är mindre än 60 slag / min, P-P-intervallet ökas till 210 ms, korrektheten av propagationen av excitationspulsen bevaras;
 • styv rytm - försvinnandet av dess fysiologiska oegentlighet på grund av nedsatt neurovegetativ reglering, i detta fall en minskning av R-R-avståndet med 500 ms;
 • takykardi - hjärtfrekvens överstiger 90 slag / min, om antalet myokardiella sammandragningar ökar till 150 slag / min, ST-höjning och nedåtgående PQ-segmentdepression observeras kan atrioventrikulärt block II uppträda.

Orsaker till sinusarytmi

Spänning hos patienten kan leda till slutsats av ett elektrokardiogram där uppgifter om en oregelbundenhet och instabilitet hos en sinusrytm anges. De vanligaste orsakerna till sådana avvikelser är:

 • alkoholmissbruk
 • medfödda eller förvärvade hjärtfel
 • tobaksrökning
 • mitral ventil prolapse;
 • akut hjärtsvikt
 • förgiftar kroppen med giftiga ämnen;
 • okontrollerad användning av hjärtglykosider, diuretika och antiarytmiska läkemedel;
 • neurotiska störningar;
 • ökade sköldkörtelhormonnivåer.

Om oregelbundenheten i sinusrytmen inte elimineras genom att hålla andnings- och medicinproverna, är den karakteristisk för patienten:

 • kardiomyopati;
 • myokardit;
 • ischemisk sjukdom;
 • patologier i bronkopulmonala systemet;
 • anemi;
 • allvarlig vegetativ dystoni
 • diplomatiska hjärthålor;
 • endokrina körtelsjukdomar;
 • elektrolytavvikelser.

Funktioner hos unga patienter

Barnets kardiogramparametrar skiljer sig signifikant från resultaten från ett vuxen EKG - varje mamma vet hur ofta hennes hjärta slår. Den fysiologiska takykardin förklaras av barnets kropps anatomiska egenskaper:

 • Upp till 1 månad HR varierar från 105 till 200 slag / min;
 • upp till 1 år - från 100 till 180;
 • upp till 2 år - från 90 till 140;
 • upp till 5 år - från 80 till 120;
 • upp till 11 år - från 75 till 105;
 • upp till 15 - från 65 till 100.

Rymmen av sinus ursprung är registrerad hos barn utan defekter i hjärtmuskeln, dess ventilapparat eller kärl. Normalt, vid en grafisk EKG-inspelning, ska P-segmenten framför den ventrikulära systolen ha samma form och storlek, hjärtfrekvensen bör inte överstiga åldersindikatorer. Ostabila hjärtfrekvenser och ektopi i sinusen är en signal för att söka efter negativa faktorer som framkallar en minskning av aktiviteten hos hjärtkonduktionssystemets huvudnod.

Synd sinus syndrom ses hos prematura barn, barn som upplevde syrebrist under prenatal utveckling, nyfödda med förhöjt blodtryck inuti skallen, spädbarn med D-vitaminbrist, ungdomar - rytmeskiftande processer är förknippade med den snabba tillväxten av ett barns kropp och vaskulär dystoni. Fysiologiska störningar i sinusrytmen passerar utan särskild behandling, eftersom reglering av hjärtkontraktioner och mognad i centrala nervsystemet förbättras.

Dysfunktion av sinusrytmen av patologisk natur kan orsakas av allvarlig infektionsinflammatorisk process, genetisk predisposition, medfödda strukturella abnormiteter och deformiteter i hjärtmuskeln. I detta fall föreskriver kardiologen behandlings-och-profylaktiska åtgärder för den lilla patienten i samband med kontinuerlig övervakning av hjärtens funktionella aktivitet.

Sammanfattningsvis ovanstående information skulle jag vilja tillägga att EKG är en enkel och billig diagnostisk metod, med hjälp av vilken det på kort tid är möjligt att upptäcka dysfunktion i hjärtmuskeln. Om det finns allvarliga patologiska förändringar räcker det dock inte att göra en definitiv diagnos av denna teknik. Patienten är ordinerad för ekokardiografi, en ultraljudsskanning av hjärtat och en koronär undersökning av sina kärl.

Vad är hjärt-sinusrytmen?

Artikel publiceringsdatum: 08/18/2018

Datum för artikeluppdatering: 11/26/2018

Författaren till artikeln: Dmitrieva Julia - en praktiserande kardiolog

Sinusrytmen i hjärtat kallas hjärtslag som genereras av sinusnoden som ligger i höger atriums vägg med en frekvens av 60-90 per minut.

I nervcellerna som utgör noden uppstår en elektrisk impuls som överförs till muskelfibrerna, vilket gör att hjärtsektionerna sammandras i en viss sekvens.

Först finns det en sammandragning (systole) hos båda atrierna, då - ventriklerna. Hjärtcykeln avslutas med fullständig avkoppling (diastol) hos alla fyra hjärtkamrarna. Allt detta tar 0,8 sekunder. Det upprätthåller en normal hjärtrytm.

Normal prestanda

Hjärtfrekvens hos barn och vuxna varierar. Hos barn under ett år sträcker sig det från 140 till 160 slag per minut. Med ålder är det en minskning av hjärtfrekvensen, vid 15 års hälsosamma indikatorer når 60-90 slag och är lika med normen hos en vuxen.

Hos äldre över 70 år ligger den högre normala gränsen, som är associerad med åldersrelaterade förändringar i hjärtat. Hos kvinnor är puls 6-8 gånger mindre än hos män.

Pulsfrekvensen kan skilja sig från normen, men det anses inte som en patologi:

 • hos gravida kvinnor anpassar sig hjärtat till ökad belastning, vilket ger mamman och växande foster med syre, pulsen kan öka något,
 • för människor som tränar dagligen och leder en aktiv livsstil - hjärtat fungerar i ekonomiläge, hjärtfrekvensen ligger nära normernas nedre gräns;
 • hos professionella idrottare ensamma kan hjärtat minskas med en frekvens på 45-50 slag.

Om en person inte hör till någon av dessa kategorier, kräver någon uttalad avvikelse från hjärtfrekvensen från normen identifiering av orsaken och behandlingen.

Vilka sjukdomar kan orsaka förändringar?

Förändringar i sinusrytmen kan uppstå som ett adaptivt svar på förändrade miljöförhållanden, de passerar på egen hand och behöver inte behandlas. De kallas fysiologiska.

Patologiska förändringar i sinusrytmen kallas sinusstörningar och är troligen resultatet av problem i inre organens arbete.

Det finns tre grupper av kränkningar:

 • hjärtsvikt
 • myokardit, perikardit, endokardit;
 • ischemisk sjukdom;
 • hjärtfel
 • kardiomyopati.
 • hormonella störningar (hypertyreoidism, binjur tumörer);
 • VVD;
 • neuroser;
 • medicinering (diuretika, antihypertensiva läkemedel, antidepressiva medel)
 • lungsjukdomar som orsakar hypoxi;
 • anemi.
 • skador och tumörer i hjärnan, följt av svullnad och ökat intrakraniellt tryck;
 • stroke;
 • inflammation i meninges (meningit);
 • förgiftning, purulenta infektioner;
 • hypotyreoidism - otillräcklig sköldkörtelfunktion
 • infektionssjukdomar.
 • hjärtinfarkt;
 • ischemi;
 • diabetes mellitus;
 • diffusa sköldkörteländringar;
 • andningssjukdomar (bronkit, astma);
 • vaskulär dystoni;
 • binjur tumörer (feokromocytom);
 • metaboliska metaboliska störningar.

Sinusarytmi är inte en diagnos, men ett symptom på en möjlig patologi.

I kardiologi används begreppet "styv hjärtrytm" också - bristen på respons på stimuli i form av andning och fysisk ansträngning.

Vid störningar i sinusrytmen, för att återställa normal hjärtfrekvens, föreskriver läkaren antiarytmiska läkemedel, som hjälper till att normalisera det, eller en pacemaker - en enhet som sätter hjärtat på rätt rytm.

Tolkning av kardiogrammet

Elektrokardiografi är det mest tillgängliga och enkla sättet att diagnostisera hjärtrytmstörningar och förändringar i myokardiet. Detta är en metod för att spela in elektriska impulser i hjärtat och spela in dem på speciellt papper som är känsligt för värmestrålning.

Elektrokardiogrammet kan utföras både på sjukhuset och med hjälp av en bärbar elektrokardiograf när du går hem. Ett standardkardiogram är ett diagram som visar tänder, avstånd och segment.

Tänder är konvexa och konkava linjer:

 • P - motsvarar systolen och diastolen hos atrierna;
 • Q, R, S - motsvarar reduktionen av ventriklarna;
 • T - registrerar avslappning av ventriklerna.

Ett segment är ett segment av en isolin mellan tänderna, och ett intervall är ett mellanrum mellan flera tänder eller segment.

Kardiologen bestämmer resultaten av ett elektrokardiogram enligt kriterierna:

 1. Rytmen av sammandragningar - bestäms av avståndet från en R-våg till nästa.
 2. Beräknar hjärtfrekvensen. För att göra detta beräknas antalet ventrikulära komplex i bandets område och beräknas beroende på bandets hastighet i förhållande till tiden.
 3. Enligt P-vågan bestämmer den: Vad är källan till myokardiell excitation (sinusnod eller andra patologiska foci).
 4. Utvärderar konduktiviteten. För att göra detta mäter varaktigheten: P-våg; P-Q-intervall; QRS-komplex; ett intervall mellan början av QRS-komplexet och en tand av R.
 5. Definierar hjärtans elektriska axel (EOS).
 6. Analyserar P och P-Q.
 7. Analyserar det ventrikulära Q-R-S-T-komplexet.

EKG görs vanligtvis i 12 ledningar: 6 leder från extremiteterna (axlar ligger i frontplanet) och 6 bröstledningar (V1-V6). Limb leder är uppdelade i standard (I, II, III) och förstärkt (aVR, aVL, aVF).

Gravid efter 30 veckors gestationsfosterkardiotografi (CTG) är klar, vilket gör det möjligt att analysera barnets hjärtfrekvens i livmodern och bestämma variabiliteten (intervallet) för hjärtfrekvensen. Denna term beskriver rytmavvikelser upp eller ner från medelvärdet, eftersom hjärtat av fostret slår med en annan frekvens. 5-25 slag per minut anses vara variabeln. Om variabiliteten ökas kräver detta observation och ytterligare forskningsmetoder.

Normal rytm

Om slutsatsen är skriven - sinusrytm på ett EKG, eller - normosystol betyder detta:

 • rytm av sammandragningar är regelbunden, om avståndet mellan tänderna på R är densamma och avvikelsen inte är mer än 10% av deras genomsnittliga varaktighet;
 • hjärtfrekvens - 60-90 slag per minut för vuxna. För spädbarn kan en normal hjärtfrekvens vara 140-160, för ett barn från ett år till 15 år - inom intervallet 60-100, beroende på ålder.
 • excitationskällan är i sinusnoden, om P-tänderna alltid riktas uppåt, ligger framför varje QRS-komplex och i samma ledning har samma form;
 • Den normala positionen för EOS är en vinkel på 30-70 °. På ett EKG ser det ut så här: R-vågan är alltid högre än S-vågan, R-vågan i den andra standardavvikelsen är maximal;
 • Atrial P-vågen är normalt positiv i ledare I, II, AVF, V2-V6, i bly-aVR är den alltid negativ;
 • Varaktigheten av QRST-komplexet är 0,07-0,09 s. R-tand - positiv, höjd - 5,5-11,5 mm, Q, S - negativ.

Normal ledningsförmåga kännetecknas av huvudindikationerna:

Sinusrytm: essens, reflektion över EKG, hastighet och avvikelser, egenskaper

Sinusrytmen är en av de viktigaste indikatorerna för hjärtets normala funktion, vilket tyder på att kollagen av sammandragningar kommer från huvud-, sinus-, orgelnoden. Den här parametern är bland de första som avslutas med EKG, och patienter som har genomgått studien försöker ta reda på vad det betyder och oroa sig.

Hjärtat är huvudorganet som förser alla organ och vävnader med blod. Graden av syrebildning och funktionen hos hela organismen beror på det rytmiska och konsekventa arbetet. För muskelkontraktion behövs ett tryck - en impuls som kommer från specifika celler i ledningssystemet. Varifrån denna signal kommer ifrån och vad dess frekvens är beror rytmets egenskaper.

hjärtcykeln är normal, den primära impulsen kommer från sinusnoden (SU)

Sinusnoden (SU) ligger under det högra atriumets inre membran, den är väl försedd med blod och tar emot blod direkt från kransartärerna, rikligt försedda med fibrer i det autonoma nervsystemet, vilka båda påverkar det, vilket bidrar till att både öka och försämra frekvensen av pulsgenerering.

Celler i sinusnoden grupperas i buntar, de är mindre än konventionella kardiomyocyter, har en spindelform. Deras kontraktile funktion är extremt svag, men förmågan att bilda en elektrisk impuls är relaterad till nervfibrer. Huvudnoden är kopplad till den atrio-ventrikulära förbindningen, som överförs till signalerna för ytterligare excitation av myokardiet.

Sinusnoden kallas huvudpacemakern, eftersom den ger hjärtfrekvensen, vilket ger organen tillräcklig blodtillförsel. Därför är det viktigt att hålla en regelbunden sinusrytm för att bedöma hjärtets funktion i sina skador.

Styrsystemet genererar pulser med högsta frekvens i jämförelse med andra avdelningar i ledningssystemet och överför dem därefter med hög hastighet ytterligare. Frekvensen av bildandet av impulser med sinusnoden ligger i intervallet från 60 till 90 per minut vilket motsvarar den normala frekvensen av hjärtslag när de uppstår på bekostnad av huvudpacemakern.

Elektrokardiografi är den viktigaste metoden som gör det möjligt för dig att snabbt och smärtfritt bestämma var hjärtat får impulser, vad är deras frekvens och rytm. EKG har blivit fast etablerad i praktiken av terapeuter och kardiologer på grund av tillgänglighet, enkel implementering och högt informationsinnehåll.

Efter att ha fått resultatet av elektrokardiografi, kommer alla att titta på den slutsats som doktorn lämnat där. Den första indikatorn kommer att vara rytmevaluering - sinus, om den kommer från huvudnoden eller icke-sinus, vilket indikerar sin specifika källa (AV-nod, atriell vävnad, etc.). Så, till exempel, bör resultatet "sinusrytm med hjärtfrekvens 75" inte störas. Detta är normen, och om en specialist skriver om icke-sinus-ektopisk rytm, ökad slag (takykardi) eller nedgång (bradykardi), är det dags att gå till en ytterligare undersökning.

Sinus nod rytm (SU) - sinus rytm - normal (vänster) och onormala icke-sinus rytmer. Pulsens ursprungspunkter anges.

Sammanfattningsvis kan patienten upptäcka information om EOS: s position (elaxeln i hjärtat). Normalt kan det vara både vertikalt och halv vertikalt, och horisontellt eller halvvärt, beroende på personens individuella egenskaper. Avvikelser från EOS vänster eller höger talar vanligtvis om organisk hjärtsjukdom. Detaljer om EOS och dess varianter beskrivs i en separat publikation.

Sinusrytmen är normal

Ofta börjar patienter som har funnit sinusrytm i slutet av ett elektrokardiogram oroa sig om allt är i ordning, eftersom termen inte är känd för alla, och kan därför tala om patologi. Men de kan lugna sig: sinusrytmen är normen, vilket indikerar det aktiva arbetet i sinusnoden.

Å andra sidan, även med den huvudsakliga pacemakerns bevarade aktivitet, är vissa avvikelser möjliga, men de tjänar inte alltid som en indikator på patologi. Rytmfluktuationer förekommer i olika fysiologiska tillstånd som inte orsakas av den patologiska processen i myokardiet.

Påverkan på sinusnoden hos vagusnerven och fibrerna i det sympatiska nervsystemet orsakar ofta en förändring i sin funktion i riktning mot en högre eller lägre frekvens för bildande av nervsignaler. Detta återspeglas i hjärtslagets frekvens, som beräknas på samma kardiogram.

Normalt ligger frekvensen av sinusrytmen inom intervallet från 60 till 90 slag per minut, men experter noterar att det inte finns någon tydlig gräns för bestämning av normen och patologin, det vill säga med en hjärtfrekvens på 58 slag per minut, det är för tidigt att tala om bradykardi, liksom om takykardi vid överskridande indikator i 90. Alla dessa parametrar bör utvärderas fullständigt med det obligatoriska kontot av patientens allmänna tillstånd, egenskaperna hos hans utbyte, typ av aktivitet och till och med vad han gjorde strax innan studien.

Att bestämma rytmens källa i analysen av EKG är en avgörande punkt, medan indikatorerna för sinusrytmen beaktas:

 • Definition av P-tänder framför varje ventrikulärt komplex;
 • Permanent konfiguration av atriella tänder i samma ledning;
 • Det konstanta värdet av intervallet mellan tänderna på P och Q (upp till 200 ms);
 • Alltid positiv (pekar upp) P-våg i den andra standardledningen och negativ i aVR.

Sammanfattningsvis kan EKG-ämnet finna: "sinusrytm med hjärtfrekvens 85, den elektriska axelns normala position". En sådan slutsats anses vara normen. Ett annat alternativ: "icke-sinusrytm med en frekvens av 54, ektopisk." Detta resultat bör varnas, eftersom en allvarlig myokardiell patologi är möjlig.

Ovanstående egenskaper på kardiogrammet indikerar närvaron av sinusrytmen, vilket innebär att impulsen kommer från huvudnoden ner till ventriklarna, vilka kontrakt efter atriärerna. I alla andra fall anses rytmen vara icke-sinus och dess källa ligger utanför SU - i fibrerna i den ventrikulära muskeln, atrioventrikulärnoden etc. Impuls är möjligt från två led i ledningssystemet samtidigt, i det här fallet handlar det också om arytmi.

För att EKG-resultatet ska vara mest korrekt bör alla möjliga orsaker till förändringar i hjärtets aktivitet uteslutas. Rökning, snabb klättring eller körning, en kopp starkt kaffe kan ändra hjärtens parametrar. Rytmen återstår naturligtvis sinus, om noden fungerar ordentligt, men åtminstone takykardi kommer att åtgärdas. I det avseendet måste du lugna ner, eliminera stress och erfarenheter, såväl som fysisk aktivitet - allt som direkt eller indirekt påverkar resultatet.

Sinusrytm och takykardi

Återkall igen som motsvarar sinusrytmen med en frekvens på 60 - 90 per minut. Men vad händer om parametern går utöver de etablerade gränserna samtidigt som den bibehåller sin "sinus"? Det är känt att sådana fluktuationer inte alltid talar om patologi, så det är inte nödvändigt att panik för tidigt.

Accelererad sinusrytm i hjärtat (sinus takykardi), som inte är en indikator på patologi, registreras när:

 1. Emotionella erfarenheter, stress, skräck
 2. Stark fysisk ansträngning - i gymmet, med tungt fysiskt arbete, etc.;
 3. Efter alltför mycket mat dricker du starkt kaffe eller te.

Denna fysiologiska takykardi påverkar EKG-data:

 • Längden på klyftan mellan P-tänderna, RR-intervallet minskar, vars varaktighet med lämpliga beräkningar gör det möjligt att bestämma den exakta pulsfrekvensen.
 • P-vågan förblir på sin normala plats - före det ventrikulära komplexet, som i sin tur har rätt konfiguration;
 • Frekvensen av hjärtkollisioner enligt resultaten av beräkningarna överstiger 90-100 per minut.

Takykardi med bevarad sinusrytm under fysiologiska förhållanden syftar till att ge blod till vävnaderna, som av olika anledningar har blivit mer behövande - motion, jogging, till exempel. Det kan inte betraktas som ett brott, och på kort tid återställer hjärtat själv sinusrytmen för den normala frekvensen.

Om, om sjukdomen saknas, ämnet möter takykardi med sinusrytm på ett kardiogram, bör du omedelbart erinra om hur studien gick - oroade han inte, han rusade in i hjärtkammaren vid kollisionshastigheten eller kanske röktade han på trapporna i polikliniken strax före EKG-avlägsnande.

Sinusrytm och bradykardi

Det motsatta av sinus takykardi är hjärtets arbete - saktar dess sammandragningar (sinus bradykardi), som inte alltid talar om patologi.

Fysiologisk bradykardi med en minskning av frekvensen av impulser från sinusnoden mindre än 60 per minut kan uppstå när:

 1. Sömn tillstånd;
 2. Professionella sportlektioner;
 3. Individuella konstitutionella särdrag;
 4. Bär en tätt passande krage, en tätt passande slips.

Det är värt att notera att bradykardi, oftare än en ökning av hjärtfrekvensen, talar om patologi, så uppmärksamheten är oftast nära. Med organiska skador i hjärtmuskeln kan bradykardi, även om sinusrytmen bevaras, bli en diagnos som kräver medicinsk behandling.

I drömmen är det en signifikant minskning av pulsen - med ungefär en tredjedel av den "dagliga normen", som är förknippad med övervägande av vagusnervon som undertrycker sinusnodens aktivitet. EKG registreras oftare i vakna ämnen, så denna bradykardi är inte löst under normala massstudier, men det kan ses med daglig övervakning. Om det i slutet av Holter-övervakningen finns en indikation på en sänkning av sinusrytmen i en dröm är det troligt att indikatorn kommer att passa in i normen, som kardiologen kommer att förklara för särskilt oroliga patienter.

Dessutom märks det att cirka 25% av unga män har en mer sällsynt puls inom 50-60, och rytmen är sinus och regelbunden, det finns inga symptom på problem, det vill säga det här är en variant av normen. Professionella idrottare har också en tendens till bradykardi på grund av systematisk fysisk ansträngning.

Sinus bradykardi är ett tillstånd där pulsen saktar till mindre än 60, men impulserna i hjärtat fortsätter att genereras av huvudnoden. Människor med detta tillstånd kan svimma, uppleva yrsel, ofta denna anomali åtföljs av vagotonia (variant av vegetativ-vaskulär dystoni). Sinusrytm med bradykardi bör vara orsaken till uteslutandet av stora förändringar i myokardiet eller andra organ.

Tecken på sinus bradykardi på EKG kommer att förlänga mellanrummen mellan atriumtänder och ventrikulära kontraktionskomplex, men alla indikatorer på rytmen "sinus" bevaras - P-vågan föregås av QRS och har konstant storlek och form.

Sinusrytmen är således en normal indikator på EKG, vilket indikerar att huvudpacemakern förblir aktiv och under normosystolii är sinusrytmen och den normala frekvensen mellan 60 och 90 slag. Det borde inte finnas någon anledning till oro om det inte finns någon indikation på andra förändringar (ischemi, till exempel).

När ska du oroa dig?

Kardiografiska fynd som talar om patologisk sinus takykardi, bradykardi eller arytmi med instabilitet och oregelbunden rytm bör vara oroande.

Med tachy och bradyforms sätter läkaren snabbt pulsavvikelsen från normen uppåt eller nedåt, klargör klagomålen och skickar till ytterligare undersökningar - ultraljud i hjärtat, hålrummet, blodprov för hormoner etc. Efter att ha tagit reda på orsaken kan man börja behandlingen.

Den instabila sinusrytmen på EKG manifesteras av ojämna mellanrum mellan huvudtänderna i de ventrikulära komplexen, vars fluktuationer överstiger 150-160 msek. Detta är nästan alltid ett tecken på patologi, så patienten lämnas inte obevakad och upptäcker orsaken till instabilitet i sinusnoden.

Elektrokardiografi kommer också att berätta att hjärtat slår med en oregelbunden sinusrytm. Oregelbundna sammandragningar kan orsakas av strukturella förändringar i myokardietär, inflammation samt hjärtfel, hjärtsvikt, allmän hypoxi, anemi, rökning, endokrina patologi, missbruk av vissa droger och många andra orsaker.

En onormal sinusrytm härstammar från huvudpacemakern, men frekvensen hos orgelns slag ökar och minskar i detta fall och förlorar dess konstantitet och regelbundenhet. I det här fallet pratar du om sinusarytmi.

Arrytmi med sinusrytm kan vara en variant av normen, då kallas den cyklisk och det är vanligtvis associerad med andning - andningsarytmi. Med detta fenomen ökar hjärtfrekvensen vid inandning och vid utandning sjunker den. Respiratoriska arytmier kan detekteras hos professionella idrottare, ungdomar under perioden med ökad hormonjustering, personer som lider av vegetativ dysfunktion eller neuros.

Sinusarytmi associerad med andning diagnostiseras på ett EKG:

 • Den normala formen och placeringen av atriska tänder, som föregår alla ventrikulära komplex, behålls;
 • På inspiration minskar intervallen mellan sammandragningar, vid utandning blir de längre.

sinusrytm och respiratorisk arytmi

Vissa tester tillåter oss att särskilja fysiologisk sinusarytmi. Många vet att under undersökningen kan de be att hålla andan. Denna enkla åtgärd bidrar till att nivåera vegetativa åtgärder och bestämma den vanliga rytmen, om den är förknippad med funktionella orsaker och inte utgör en reflektion av patologi. Dessutom ökar den beta-adrenerge blockeraren arytmi och atropin tar bort det, men detta kommer inte att ske med morfologiska förändringar i sinusnoden eller hjärtmuskeln.

Om sinusrytmen är oregelbunden och inte elimineras genom att hålla andan och farmakologiska prover, är det dags att tänka på förekomsten av patologi. Dessa kan vara:

 1. myokardit;
 2. kardiomyopati;
 3. Koronararteriesjukdom diagnostiserad hos de flesta äldre personer;
 4. Hjärtinsufficiens med expansion av dess hålrum, vilket oundvikligen påverkar sinusnoden;
 5. Pulmonell patologi - astma, kronisk bronkit, pneumokonios;
 6. Anemi, inklusive ärftlig
 7. Neurotiska reaktioner och allvarlig vegetativ dystoni;
 8. Störningar hos inre utsöndringsorgan (diabetes, tyrotoxikos);
 9. Missbruk av diuretikum, hjärtglykosider, antiarytmika;
 10. Elektrolytstörningar och förgiftningar.

Sinusrytmen med sin oregelbundenhet tillåter inte att utesluta en patologi, men tvärtom, det pekar oftast på den. Det betyder att förutom sinus måste rytmen också vara korrekt.

exempel på avbrott och instabilitet i sinusnoden

Om patienten vet om de sjukdomar som finns i honom, förenklas diagnosprocessen, eftersom läkaren kan agera målmedvetet. I andra fall, när den instabila sinusrytmen hittades på ett EKG, är ett komplex av undersökningar - holter (diurnal EKG), löpband, ekkokardiografi, etc., utsatt.

Funktioner av rytm hos barn

Barn är en mycket speciell del av människor som har många parametrar som skiljer sig mycket från vuxna. Så kommer någon mor att berätta hur ofta hjärtat av ett nyfött barn slår, men hon kommer inte vara orolig eftersom det är känt att barn i deras första år och speciellt nyfödda har en puls oftare än vuxna.

Sinusrytmen bör registreras hos alla barn, utan undantag, om vi inte pratar om hjärtskada. Åldersrelaterad takykardi är förknippad med hjärtans lilla storlek, vilket bör ge den växande kroppen den nödvändiga mängden blod. Ju mindre barnet, desto oftare har det en puls, som når 140-160 minuter per minut i nyföddperioden och gradvis sänker sig till "vuxen" -satsen vid 8 års ålder.

EKG hos barn fixar samma tecken på sinusrytmen - P-tänderna före ventrikulära sammandrag av samma storlek och form, och takykardin ska passa in i åldersparametrarna. Brist på aktivitet i sinusnoden, när kardiologen indikerar instabiliteten hos hans förarens rytm eller ektopi - en orsak till allvarlig oro för läkare och föräldrar och sökande efter orsaken, som i barndomen oftast blir en medfödd defekt.

Samtidigt bör mamman inte genast panik och svimma medan man läser indikationen för sinusarytmi enligt EKG-data. Det är troligt att sinusarytmi är associerad med andning, vilket ofta observeras hos barn. Det är nödvändigt att ta hänsyn till villkoren för EKG-avlägsnande: om barnet läggs på en kall soffa, är han rädd eller förvirrad, då kommer reflexandret att öka manifestationerna av andningsarytmi, vilket inte indikerar en allvarlig sjukdom.

Sinusarytmi bör dock inte betraktas som normen förrän dess fysiologiska väsen har exakt bevisats. Sålunda diagnostiseras sinusrytmspatologi oftare hos prematura barn som påverkas av intrauterin hypoxi hos barn, med ökat intrakraniellt tryck hos nyfödda. Det kan prova rickets, snabb tillväxt, IRR. När nervsystemet matas, förbättras regleringen av rytmen, och störningarna kan själva passera.

En tredjedel av sinusarytmier hos barn är patologisk och orsakas av ärftliga faktorer, infektion med hög feber, reumatism, myokardit och hjärtfel.

Sport med respiratoriska arytmier är inte kontraindicerat för ett barn, men endast under förutsättning av konstant dynamisk observation och registrering av EKG. Om orsaken till instabil sinusrytm inte är fysiologisk, kommer kardiologen att tvingas begränsa barnets sportaktiviteter.

Det är uppenbart att föräldrar är oroade över den viktiga frågan: Vad ska man göra om sinusrytmen på EKG är onormal eller en arytmi är fixad? Först måste du gå till en kardiolog och återigen utföra en kardiografi för barnet. Om förändringens fysiologi bevisas är det tillräckligt att observera EKG 2 gånger om året.

Om sinusrytminstabilitet inte passar inom det normala området, orsakas inte av andning eller funktionella orsaker, så kommer kardiologen att förskriva behandling i enlighet med den verkliga orsaken till arytmi.